Matthew 26:31-33

Lithuanian(i) 31 Tada Jėzus jiems kalbėjo: “Šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ‘Ištiksiu piemenį, ir kaimenės avys išsisklaidys’. 32 Bet kai prisikelsiu, Aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją”. 33 Petras atsiliepė: “Jei net visi Tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu!”