Matthew 26:26-28

Lithuanian(i) 26 Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams, sakydamas: “Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas”. 27 Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: “Gerkite iš jos visi, 28 nes tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti.