Luke 2:26-32

Lithuanian(i) 26 Jam buvo apreikšta Šventąja Dvasia, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Kristų. 27 Dvasios paragintas, jis atėjo į šventyklą. Įnešant tėvams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų su Juo, kaip Įstatymas reikalauja, 28 Simeonas paėmė Jį į rankas, laimino Dievą ir tarė: 29 “Dabar, Valdove, leidi, kaip žadėjai, savo tarnui ramiai iškeliauti, 30 nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, 31 kurį paruošei visų tautų akivaizdoje: 32 šviesą pagonims apšviesti ir Tavo Izraelio tautos šlovę”.