Genesis 10:6

Lithuanian(i) 6 Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.