2 Chronicles 23:14

Lithuanian(i) 14 Kunigas Jehojada įsakė šimtininkams, kariuomenės vadams: “Išveskite ją pro sargybų eiles, o kas ją seks, nužudykite kardu”. Kunigas įsakė nežudyti jos Viešpaties namuose.