Philippians 2:9-11

Latvian(i) 9 Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem, 10 Lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi, kas debesīs, virs zemes un pazemē, 11 Un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.