Matthew 6:13

Latvian(i) 13 Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna! Amen.