Matthew 19:7

Latvian(i) 7 Tie sacīja Viņam: Kā tad Mozus lika dot šķiršanās grāmatu un šķirties?