Luke 24:2-5

Latvian(i) 2 Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, 3 Un viņas gāja iekšā, bet Kunga Jēzus miesas neatrada. 4 Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk, divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. 5 Un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja: Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem?