Luke 13:30

Latvian(i) 30 Un, lūk, ir pēdējie, kas būs pirmie, un ir pirmie, kas būs pēdējie.