John 1:1

Latvian(i) 1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.