Galatians 1:22

Latvian(i) 22 Bet Jūdejas kristīgās draudzes personīgi mani nepazina.