Acts 12:22

Latvian(i) 22 Bet tauta sauca: Tā ir Dieva balss, bet ne cilvēka!