2 Peter 2:11

Latvian(i) 11 Kaut gan eņģeļi, kas stiprumā un spēkā lielāki, netiesā viens otru zaimiem,