1 Peter 1:19

Latvian(i) 19 Bet ar Kristus, neaptraipītā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm,