1 Peter 1:16

Latvian(i) 16 Jo rakstīts: Esiet svēti, jo es esmu svēts. (3.Moz.11,14)