1 Corinthians 1:1

Latvian(i) 1 Pāvils, saskaņā ar Dieva prātu Jēzus Kristus aicinātais apustulis, un brālis Sostens