1 Corinthians 14:13

Latvian(i) 13 Tādēļ, kas runā valodās, lai lūdz Dievu, ka var to izskaidrot.