1 Corinthians 13:5

Latvian(i) 5 Tā nav godkārīga, nedzenas pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu.