Prayer of Manasseh 1:8

LXX_WH(i) 8 σὺ οὖν κύριε ὁ θεὸς τῶν δικαίων οὐκ ἔθου μετάνοιαν δικαίοις τῷ αβρααμ καὶ ισαακ καὶ ιακωβ τοῖς οὐχ ἡμαρτηκόσιν σοι ἀλλ' ἔθου μετάνοιαν ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ