Job 33

LXX_WH(i)
    1 G3364 ADV ου G3303 PRT μην G1161 PRT δε G235 CONJ αλλα G191 V-AAD-2S ακουσον G2492 N-PRI ιωβ G3588 T-APN τα G4487 N-APN ρηματα G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2981 N-ASF λαλιαν G1801 V-PMD-2S ενωτιζου G1473 P-GS μου
    2 G2400 INJ ιδου G1063 PRT γαρ G455 V-AAI-1S ηνοιξα G3588 T-ASN το G4750 N-ASN στομα G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G3588 T-NSF η G1100 N-NSF γλωσσα G1473 P-GS μου
    3 G2513 A-NSF καθαρα G1473 P-GS μου G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G4487 N-DPN ρημασιν G4907 N-NSF συνεσις G1161 PRT δε G5491 N-GPN χειλεων G1473 P-GS μου G2513 A-NSF καθαρα G3539 V-FAI-3S νοησει
    4 G4151 N-NSN πνευμα G2304 A-NSN θειον G3588 T-NSN το G4160 V-AAPNS ποιησαν G1473 P-AS με G4157 N-NSF πνοη G1161 PRT δε G3841 N-GSM παντοκρατορος G3588 T-NSF η G1321 V-PAPNS διδασκουσα G1473 P-AS με
    5 G1437 CONJ εαν G1410 V-PMS-2S δυνη G1325 V-AAD-2S δος G1473 P-DS μοι G612 N-ASF αποκρισιν G4314 PREP προς G3778 D-APN ταυτα G5278 V-AAD-2S υπομεινον G2476 V-AAD-2S στηθι G2596 PREP κατ G1473 P-AS εμε G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G2596 PREP κατα G4771 P-AS σε
    6 G1537 PREP εκ G4081 N-GSM πηλου   V-RMI-2S διηρτισαι G4771 P-NS συ G3739 CONJ ως G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G846 D-GSM αυτου   V-RMI-1P διηρτισμεθα
    7 G3364 ADV ουχ G3588 T-NSM ο G5401 N-NSM φοβος G1473 P-GS μου G4771 P-AS σε   V-FAI-3S στροβησει G3761 CONJ ουδε G3588 T-NSF η G5495 N-NSF χειρ G1473 P-GS μου G926 A-NSF βαρεια G1510 V-FMI-3S εσται G1909 PREP επι G4771 P-DS σοι
    8 G4133 ADV πλην   V-AAI-2S ειπας G1722 PREP εν G3775 N-DPN ωσιν G1473 P-GS μου G5456 N-ASF φωνην G4487 N-GPN ρηματων G4771 P-GS σου G191 V-RAI-1S ακηκοα
    9 G1360 CONJ διοτι G3004 V-PAI-2S λεγεις G2513 A-NSM καθαρος G1510 V-PAI-1S ειμι G3364 ADV ουχ G264 V-AAPNS αμαρτων G273 A-NSM αμεμπτος G1161 PRT δε G1510 V-PAI-1S ειμι G3364 ADV ου G1063 PRT γαρ   V-AAI-1S ηνομησα
    10   N-ASF μεμψιν G1161 PRT δε G2596 PREP κατ G1473 P-GS εμου G2147 V-AAI-3S ευρεν G2233 V-RMI-3S ηγηται G1161 PRT δε G1473 P-AS με G3746 ADV ωσπερ   A-ASM υπεναντιον
    11 G5087 V-AMI-3S εθετο G1161 PRT δε G1722 PREP εν G3586 N-DSN ξυλω G3588 T-ASM τον G4228 N-ASM ποδα G1473 P-GS μου G5442 V-AAI-3S εφυλαξεν G1161 PRT δε G1473 P-GS μου G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G3598 N-APF οδους
    12 G4459 ADV πως G1063 PRT γαρ G3004 V-PAI-2S λεγεις G1342 A-NSM δικαιος G1510 V-PAI-1S ειμι G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ   V-RAI-3S επακηκοεν G1473 P-GS μου G166 A-NSM αιωνιος G1063 PRT γαρ G1510 V-PAI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G1883 ADV επανω   N-GPM βροτων
    13 G3004 V-PAI-2S λεγεις G1161 PRT δε G1223 PREP δια G5100 I-ASN τι G3588 T-GSF της G1349 N-GSF δικης G1473 P-GS μου G3364 ADV ουκ   V-RAI-3S επακηκοεν G3956 A-ASN παν G4487 N-ASN ρημα
    14 G1722 PREP εν G1063 PRT γαρ G3588 T-DSN τω G530 ADV απαξ G2980 V-AAN λαλησαι G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G1722 PREP εν G1161 PRT δε G3588 T-DSN τω G1208 A-DSN δευτερω G1798 N-ASN ενυπνιον
    15 G2228 CONJ η G1722 PREP εν   N-DSF μελετη   A-DSF νυκτερινη G3739 CONJ ως G3752 ADV οταν G1968 V-PAS-3S επιπιπτη G1171 A-NSM δεινος G5401 N-NSM φοβος G1909 PREP επ G444 N-APM ανθρωπους G1909 PREP επι   N-GPN νυσταγματων G1909 PREP επι G2845 N-GSF κοιτης
    16 G5119 ADV τοτε G343 V-PAI-3S ανακαλυπτει G3563 N-ASM νουν G444 N-GPM ανθρωπων G1722 PREP εν G1491 N-DPN ειδεσιν G5401 N-GSM φοβου G5108 A-DPM τοιουτοις G846 D-APM αυτους G1629 V-AAI-3S εξεφοβησεν
    17 G654 V-AAN αποστρεψαι G444 N-ASM ανθρωπον G1537 PREP εξ G93 N-GSF αδικιας G3588 T-ASN το G1161 PRT δε G4983 N-ASN σωμα G846 D-GSM αυτου G575 PREP απο G4430 N-GSN πτωματος   V-AMI-3S ερρυσατο
    18 G5339 V-AMI-3S εφεισατο G1161 PRT δε G3588 T-GSF της G5590 N-GSF ψυχης G846 D-GSM αυτου G575 PREP απο G2288 N-GSM θανατου G2532 CONJ και G3165 ADV μη G4098 V-AAN πεσειν G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G4171 N-DSM πολεμω
    19 G3825 ADV παλιν G1161 PRT δε G1651 V-AAI-3S ηλεγξεν G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G3119 N-DSF μαλακια G1909 PREP επι G2845 N-GSF κοιτης G2532 CONJ και G4128 N-ASN πληθος G3747 N-GPN οστων G846 D-GSM αυτου   V-AAI-3S εναρκησεν
    20 G3956 A-ASM παν G1161 PRT δε   A-ASM βρωτον G4621 N-GSM σιτου G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1410 V-PMS-3S δυνηται G4327 V-AMN προσδεξασθαι G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G846 D-GSM αυτου G1035 N-ASF βρωσιν G1937 V-AAO-3S επιθυμησει
    21 G2193 CONJ εως G302 PRT αν G4595 V-AAS-3P σαπωσιν G846 D-GSM αυτου G3588 T-NPF αι G4561 N-NPF σαρκες G2532 CONJ και   V-AAS-3S αποδειξη G3588 T-APN τα G3747 N-APN οστα G846 D-GSM αυτου G2756 A-APN κενα
    22 G1448 V-AAI-3S ηγγισεν G1161 PRT δε G1519 PREP εις G2288 N-ASM θανατον G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G846 D-GSM αυτου G3588 T-NSF η G1161 PRT δε G2222 N-NSF ζωη G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G86 N-DSM αδη
    23 G1437 CONJ εαν G1510 V-PAS-3P ωσιν G5507 A-NPM χιλιοι G32 N-NPM αγγελοι G2287 A-NPM θανατηφοροι G1519 A-NSM εις G846 D-GPM αυτων G3364 ADV ου G3165 ADV μη   V-AAS-3S τρωση G846 D-ASM αυτον G1437 CONJ εαν G3539 V-AAS-3S νοηση G3588 T-DSF τη G2588 N-DSF καρδια G1994 V-APN επιστραφηναι G1909 PREP επι G2962 N-ASM κυριον G312 V-AAS-3S αναγγειλη G1161 PRT δε G444 N-DSM ανθρωπω G3588 T-ASF την G1438 D-GSM εαυτου   N-ASF μεμψιν G3588 T-ASF την G1161 PRT δε   N-ASF ανοιαν G846 D-GSM αυτου G1166 V-AAS-3S δειξη
    24   V-FMI-3S ανθεξεται G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G4098 V-AAN πεσειν G846 D-ASM αυτον G1519 PREP εις G2288 N-ASM θανατον G365 V-FAI-3S ανανεωσει G1161 PRT δε G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASN το G4983 N-ASN σωμα G3746 ADV ωσπερ   N-ASF αλοιφην G1909 PREP επι G5109 N-GSM τοιχου G3588 T-APN τα G1161 PRT δε G3747 N-APN οστα G846 D-GSM αυτου   V-FAI-3S εμπλησει G3452 N-GSM μυελου
    25   V-PAI-3S απαλυνει G1161 PRT δε G846 D-GSM αυτου G3588 T-APF τας G4561 N-APF σαρκας G3746 ADV ωσπερ G3516 A-GSM νηπιου G600 V-FAI-3S αποκαταστησει G1161 PRT δε G846 D-ASM αυτον   V-APPAS ανδρωθεντα G1722 PREP εν G444 N-DPM ανθρωποις
    26 G2172 V-AMPNS ευξαμενος G1161 PRT δε G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G1184 A-APN δεκτα G846 D-DSM αυτω G1510 V-FMI-3S εσται G1525 V-FMI-3S εισελευσεται G1161 PRT δε G4383 N-DSN προσωπω G2513 A-DSM καθαρω G4862 PREP συν   N-DSF εξηγορια G591 V-FAI-3S αποδωσει G1161 PRT δε G444 N-DPM ανθρωποις G1343 N-ASF δικαιοσυνην
    27 G1534 ADV ειτα G5119 ADV τοτε   V-FMI-3S απομεμψεται G444 N-NSM ανθρωπος G846 D-NSM αυτος G1438 D-DSM εαυτω G3004 V-PAPNS λεγων G3634 R-APN οια G4931 V-IAI-1P συνετελουν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G514 A-APN αξια   V-AAI-3S ητασεν G1473 P-AS με G3739 R-GPM ων G264 V-AAI-1S ημαρτον
    28 G4982 V-AAD-2S σωσον G5590 N-ASF ψυχην G1473 P-GS μου G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G2064 V-AAN ελθειν G1519 PREP εις G1312 N-ASF διαφθοραν G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G2222 N-NSF ζωη G1473 P-GS μου G5457 N-ASN φως G3708 V-FMI-3S οψεται
    29 G2400 INJ ιδου G3956 A-APN παντα G3778 D-APN ταυτα G2038 V-PMI-3S εργαται G3588 T-NSM ο G2478 A-NSM ισχυρος G3598 N-APF οδους G5140 A-APF τρεις G3326 PREP μετα G435 N-GSM ανδρος
    30 G235 CONJ αλλ   V-AMI-3S ερρυσατο G3588 T-ASF την G5590 N-ASF ψυχην G1473 P-GS μου G1537 PREP εκ G2288 N-GSM θανατου G2443 CONJ ινα G3588 T-NSF η G2222 N-NSF ζωη G1473 P-GS μου G1722 PREP εν G5457 N-DSN φωτι G134 V-PAS-3S αινη G846 D-ASM αυτον
    31 G1801 V-PMD-2S ενωτιζου G2492 N-PRI ιωβ G2532 CONJ και G191 V-PAD-2S ακουε G1473 P-GS μου   V-AAD-2S κωφευσον G2532 CONJ και G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2980 V-FAI-1S λαλησω
    32 G1487 CONJ ει G1510 V-PAI-3P εισιν G3056 N-NPM λογοι   V-APD-2S αποκριθητι G1473 P-DS μοι G2980 V-AAD-2S λαλησον G2309 V-PAI-1S θελω G1063 PRT γαρ G1344 V-APN δικαιωθηναι G4771 P-AS σε
    33 G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G4771 P-NS συ G191 V-AAD-2S ακουσον G1473 P-GS μου   V-AAD-2S κωφευσον G2532 CONJ και G1321 V-FAI-1S διδαξω G4771 P-AS σε G4678 N-ASF σοφιαν