Jeremiah 48

LXX_WH(i)
    1 G3588 T-DSF [31:1] τη   N-PRI μωαβ G3778 ADV ουτως   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G3759 INJ ουαι G1909 PREP επι   N-PRI ναβαυ G3754 CONJ οτι   V-AMI-3S ωλετο G2983 V-API-3S ελημφθη   N-PRI καριαθαιμ G153 V-API-3S ησχυνθη   N-PRI αμαθ G2532 CONJ και G2274 V-API-3S ηττηθη
    2 G3364 ADV [31:2] ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G2089 ADV ετι   N-NSF ιατρεια   N-PRI μωαβ   N-NSN αγαυριαμα G1722 PREP εν   N-PRI εσεβων G3049 V-AMI-3P ελογισαντο G1909 PREP επ G846 D-ASF αυτην G2556 A-APN κακα G2875 V-AAI-1P εκοψαμεν G846 D-ASF αυτην G575 PREP απο G1484 N-GSN εθνους G2532 CONJ και   N-ASF παυσιν G3973 V-FMI-3S παυσεται G3693 ADV οπισθεν G4771 P-GS σου   V-FMI-3S βαδιειται G3162 N-NSF μαχαιρα
    3 G3754 CONJ [31:3] οτι G5456 N-NSF φωνη G2896 V-RAPGP κεκραγοτων G1537 PREP εξ   N-PRI ωρωναιμ G3639 N-NSM ολεθρος G2532 CONJ και G4938 N-ASN συντριμμα G3173 A-ASN μεγα
    4 G4937 V-API-3S [31:4] συνετριβη   N-PRI μωαβ G312 V-AAD-2P αναγγειλατε G1519 PREP εις   N-PRI ζογορα
    5 G3754 CONJ [31:5] οτι   V-API-3S επλησθη   N-PRI αλαωθ G1722 PREP εν G2805 N-DSM κλαυθμω G305 V-FMI-3S αναβησεται G2799 V-PAPNS κλαιων G1722 PREP εν G3598 N-DSF οδω   N-PRI ωρωναιμ G2906 N-ASF κραυγην G4938 N-GSN συντριμματος G191 V-AAI-2P ηκουσατε
    6 G5343 V-PAD-2P [31:6] φευγετε G2532 CONJ και G4982 V-AAD-2P σωσατε G3588 T-APF τας G5590 N-APF ψυχας G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G1510 V-FMI-2P εσεσθε G3746 ADV ωσπερ G3688 N-NSM ονος G66 A-NSM αγριος G1722 PREP εν G2048 N-DSF ερημω
    7 G1894 CONJ [31:7] επειδη G3982 V-YAI-2S επεποιθεις G1722 PREP εν G3794 N-DPN οχυρωμασιν G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G4815 V-FPI-2S συλλημφθηση G2532 CONJ και G1831 V-FMI-3S εξελευσεται   N-PRI χαμως G1722 PREP εν   N-DSF αποικια G3588 T-NPM οι G2409 N-NPM ιερεις G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G758 N-NPM αρχοντες G846 D-GSM αυτου G260 ADV αμα
    8 G2532 CONJ [31:8] και G1854 V-FAI-3S ηξει G3639 N-NSM ολεθρος G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G4172 N-NSF πολις G3364 ADV ου G3165 ADV μη G4982 V-APS-3S σωθη G2532 CONJ και   V-FMI-3S απολειται G3588 T-NSM ο   N-GPM αυλων G2532 CONJ και   V-FPI-3S εξολεθρευθησεται G3588 T-NSF η   A-NSF πεδινη G2531 ADV καθως   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος
    9 G1325 V-AAD-2P [31:9] δοτε G4592 N-APN σημεια G3588 T-DSF τη   N-PRI μωαβ G3754 CONJ οτι G860 N-DSF αφη   V-FPI-3S αναφθησεται G2532 CONJ και G3956 A-NPF πασαι G3588 T-NPF αι G4172 N-NPF πολεις G846 D-GSF αυτης G1519 PREP εις   A-ASM αβατον G1510 V-FMI-3P εσονται G4159 ADV ποθεν   A-NSM ενοικος G846 D-DSF αυτη
    10 G1944 A-NSM [31:10] επικαταρατος G3588 T-NSM ο G4160 V-PAPNS ποιων G3588 T-APN τα G2041 N-APN εργα G2962 N-GSM κυριου   ADV αμελως G1808 V-PAPNS εξαιρων G3162 N-ASF μαχαιραν G846 D-GSM αυτου G575 PREP αφ G129 N-GSN αιματος
    11 G373 V-AMI-3S [31:11] ανεπαυσατο   N-PRI μωαβ G1537 PREP εκ G3808 N-GSN παιδαριου G2532 CONJ και G3982 V-RAPNS πεποιθως G1510 V-IAI-3S ην G1909 PREP επι G3588 T-DSF τη G1391 N-DSF δοξη G846 D-GSM αυτου G3364 ADV ουκ   V-IAI-3S ενεχεεν G1537 PREP εξ G30 N-GSN αγγειου G1519 PREP εις G30 N-ASN αγγειον G2532 CONJ και G1519 PREP εις   N-ASM αποικισμον G3364 ADV ουκ   V-IMI-3S ωχετο G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G2476 V-AAI-3S εστη   N-NSN γευμα G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G846 D-DSM αυτω G2532 CONJ και G3744 N-NSF οσμη G846 D-GSM αυτου G3364 ADV ουκ G1587 V-AAI-3S εξελιπεν
    12 G1223 PREP [31:12] δια G3778 D-ASN τουτο G2400 INJ ιδου G2250 N-NPF ημεραι G2064 V-PMI-3P ερχονται G5346 V-PAI-3S φησιν G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G649 V-FAI-1S αποστελω G846 D-DSM αυτω G2827 V-PAPAP κλινοντας G2532 CONJ και G2827 V-FAI-3P κλινουσιν G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G4632 N-APN σκευη G846 D-GSM αυτου   V-FAI-3P λεπτυνουσιν G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G2768 N-APN κερατα G846 D-GSM αυτου   V-FAI-3P συγκοψουσιν
    13 G2532 CONJ [31:13] και G2617 V-FPI-3S καταισχυνθησεται   N-PRI μωαβ G575 PREP απο   N-PRI χαμως G3746 ADV ωσπερ G2617 V-API-3S κατησχυνθη G3624 N-NSM οικος G2474 N-PRI ισραηλ G575 PREP απο   N-PRI βαιθηλ G1680 N-GSF ελπιδος G846 D-GPM αυτων G3982 V-RAPNP πεποιθοτες G1909 PREP επ G846 D-DPM αυτοις
    14 G4459 ADV [31:14] πως   V-FAI-2P ερειτε G2478 A-NPM ισχυροι G1510 V-PAI-1P εσμεν G2532 CONJ και G444 N-NSM ανθρωπος G2479 N-GPF ισχυων G1519 PREP εις G3588 T-APN τα   A-APN πολεμικα
    15   V-AMI-3S [31:15] ωλετο   N-PRI μωαβ G4172 N-NSF πολις G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1588 A-NPM εκλεκτοι G3495 N-NPM νεανισκοι G846 D-GSM αυτου G2597 V-AAI-3P κατεβησαν G1519 PREP εις G4967 N-ASF σφαγην
    16 G1451 ADV [31:16] εγγυς G2250 N-NSF ημερα   N-PRI μωαβ G2064 V-AAN ελθειν G2532 CONJ και G4189 N-NSF πονηρια G846 D-GSM αυτου G5036 A-NSF ταχεια G4970 ADV σφοδρα
    17 G2795 V-AAD-2P [31:17] κινησατε G846 D-DSM αυτω G3956 A-NPM παντες G2943 ADV κυκλοθεν G846 D-GSM αυτου G3956 A-NPM παντες G3708 V-AAPNP ειδοτες G3686 N-ASN ονομα G846 D-GSM αυτου   V-AAI-2P ειπατε G4459 ADV πως G4937 V-API-3S συνετριβη   N-NSF βακτηρια   A-NSF ευκλεης   N-NSF ραβδος   N-GSN μεγαλωματος
    18 G2597 V-AAD-2S [31:18] καταβηθι G575 PREP απο G1391 N-GSF δοξης G2532 CONJ και G2523 V-AAD-2S καθισον G1722 PREP εν   N-DSF υγρασια G2521 V-PMPNS καθημενη   N-PRI δαιβων   V-APS-2P εκτριβητε G3754 CONJ οτι   V-AMI-3S ωλετο   N-PRI μωαβ G305 V-AAI-3S ανεβη G1519 PREP εις G4771 P-AS σε   V-PMPNS λυμαινομενος G3794 N-NSN οχυρωμα G4771 P-GS σου
    19 G1909 PREP [31:19] εφ G3598 N-GSF οδου G2476 V-AAD-2S στηθι G2532 CONJ και   V-AAD-2S επιδε G2521 V-PMPNS καθημενη G1722 PREP εν   N-PRI αροηρ G2532 CONJ και G2065 V-AAD-2S ερωτησον G5343 V-PAPAS φευγοντα G2532 CONJ και G4982 V-PMPAS σωζομενον G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπον G5100 I-ASN τι G1096 V-AMI-3S εγενετο
    20 G2617 V-API-3S [31:20] κατησχυνθη   N-PRI μωαβ G3754 CONJ οτι G4937 V-API-3S συνετριβη G3649 V-AAD-2S ολολυξον G2532 CONJ και G2896 V-RAD-2S κεκραξον G312 V-AAD-2S αναγγειλον G1722 PREP εν   N-PRI αρνων G3754 CONJ οτι   V-AMI-3S ωλετο   N-PRI μωαβ
    21 G2532 CONJ [31:21] και G2920 N-NSF κρισις G2064 V-PMI-3S ερχεται G1519 PREP εις G1065 N-ASF γην G3588 T-GSM του   N-PRI μισωρ G1909 PREP επι   N-PRI χαιλων G2532 CONJ και G1909 PREP επι   N-PRI ιασσα G2532 CONJ και G1909 PREP επι   N-PRI μωφαθ
    22 G2532 CONJ [31:22] και G1909 PREP επι   N-PRI δαιβων G2532 CONJ και G1909 PREP επι   N-PRI ναβαυ G2532 CONJ και G1909 PREP επ G3624 N-ASM οικον   N-PRI δεβλαθαιμ
    23 G2532 CONJ [31:23] και G1909 PREP επι   N-PRI καριαθαιμ G2532 CONJ και G1909 PREP επ G3624 N-ASM οικον   N-PRI γαμωλ G2532 CONJ και G1909 PREP επ G3624 N-ASM οικον   N-PRI μαων
    24 G2532 CONJ [31:24] και G1909 PREP επι   N-PRI καριωθ G2532 CONJ και G1909 PREP επι G1007 N-PRI βοσορ G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G4172 N-NPF πολεις   N-PRI μωαβ G3588 T-APF τας   ADV πορρω G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G1451 ADV εγγυς
    25 G2609 V-API-3S [31:25] κατεαχθη G2768 N-NSN κερας   N-PRI μωαβ G2532 CONJ και G3588 T-ASN το   N-ASN επιχειρον G846 D-GSM αυτου G4937 V-API-3S συνετριβη
    26 G3184 V-AAD-2P [31:26] μεθυσατε G846 D-ASM αυτον G3754 CONJ οτι G1909 PREP επι G2962 N-ASM κυριον G3170 V-API-3S εμεγαλυνθη G2532 CONJ και   V-FAI-3S επικρουσει   N-PRI μωαβ G1722 PREP εν G5495 N-DSF χειρι G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1519 PREP εις G1071 N-ASM γελωτα G2532 ADV και G846 D-NSM αυτος
    27 G2532 CONJ [31:27] και G1487 CONJ ει G3165 ADV μη G1519 PREP εις   N-ASM γελοιασμον G1510 V-IAI-3S ην G4771 P-DS σοι G2474 N-PRI ισραηλ G1487 CONJ ει G1722 PREP εν G2829 N-DPF κλοπαις G4771 P-GS σου G2147 V-API-3S ευρεθη G3754 CONJ οτι G4170 V-IAI-2S επολεμεις G846 D-ASM αυτον
    28 G2641 V-AAI-3P [31:28] κατελιπον G3588 T-APF τας G4172 N-APF πολεις G2532 CONJ και G3611 V-AAI-3P ωκησαν G1722 PREP εν G4073 N-DPF πετραις G3588 T-NPM οι   V-PAPNP κατοικουντες   N-PRI μωαβ G1096 V-API-3P εγενηθησαν G3739 CONJ ως G4058 N-NPF περιστεραι   V-PAPNP νοσσευουσαι G1722 PREP εν G4073 N-DPF πετραις G4750 N-DSN στοματι G999 N-GSM βοθυνου
    29 G191 V-AAI-1S [31:29] ηκουσα G5196 N-ASF υβριν   N-PRI μωαβ G5195 V-AAI-3S υβρισεν G3029 ADV λιαν G5196 N-ASF υβριν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G5243 N-ASF υπερηφανιαν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G5312 V-API-3S υψωθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G846 D-GSM αυτου
    30 G1473 P-NS [31:30] εγω G1161 PRT δε G1097 V-AAI-1S εγνων G2041 N-APN εργα G846 D-GSM αυτου G3364 ADV ουχι G3588 T-ASN το G2425 A-ASN ικανον G846 D-GSM αυτου G3364 ADV ουχ G3778 ADV ουτως G4160 V-AAI-3S εποιησεν
    31 G1223 PREP [31:31] δια G3778 D-ASN τουτο G1909 PREP επι   N-PRI μωαβ G3649 V-PAD-2P ολολυζετε G3840 ADV παντοθεν G994 V-AAD-2P βοησατε G1909 PREP επ G435 N-APM ανδρας   N-PRI κιραδας   N-GSM αυχμου
    32 G3739 CONJ [31:32] ως G2805 N-ASM κλαυθμον   N-PRI ιαζηρ   V-FMI-1S αποκλαυσομαι G4771 P-DS σοι G288 N-NSF αμπελος   N-PRI σεβημα G2814 N-APN κληματα G4771 P-GS σου G1330 V-AAI-3S διηλθεν G2281 N-ASF θαλασσαν   N-PRI ιαζηρ G680 V-AMI-3P ηψαντο G1909 PREP επι G3703 N-ASF οπωραν G4771 P-GS σου G1909 PREP επι   N-DPM τρυγηταις G4771 P-GS σου G3639 N-NSM ολεθρος G1968 V-AAI-3S επεπεσεν
    33   V-API-3S [31:33] συνεψησθη   A-NSF χαρμοσυνη G2532 CONJ και G2167 N-NSF ευφροσυνη G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της   N-GSF μωαβιτιδος G2532 CONJ και G3631 N-NSM οινος G1510 V-IAI-3S ην G1909 PREP επι G3025 N-DPF ληνοις G4771 P-GS σου G4404 ADV πρωι G3364 ADV ουκ G3961 V-AAI-3P επατησαν G3761 CONJ ουδε G1169 A-GSF δειλης G3364 ADV ουκ G4160 V-AAI-3P εποιησαν   N-PRI αιδαδ
    34 G575 PREP [31:34] απο G2906 N-GSF κραυγης   N-PRI εσεβων G2193 PREP εως   N-PRI ελεαλη G3588 T-NPF αι G4172 N-NPF πολεις G846 D-GPM αυτων G1325 V-AAI-3P εδωκαν G5456 N-ASF φωνην G846 D-GPM αυτων G575 PREP απο   N-PRI ζογορ G2193 PREP εως   N-PRI ωρωναιμ G2532 CONJ και   N-PRI αγλαθσαλισια G3754 CONJ οτι G2532 ADV και G3588 T-NSN το G5204 N-NSN υδωρ   N-PRI νεβριμ G1519 PREP εις   N-ASN κατακαυμα G1510 V-FMI-3S εσται
    35 G2532 CONJ [31:35] και   V-FAI-1S απολω G3588 T-ASM τον   N-PRI μωαβ G5346 V-PAI-3S φησιν G2962 N-NSM κυριος G305 V-PAPAS αναβαινοντα G1909 PREP επι G1041 N-ASM βωμον G2532 CONJ και G2370 V-PAPAS θυμιωντα G2316 N-DPM θεοις G846 D-GSM αυτου
    36 G1223 PREP [31:36] δια G3778 D-ASN τουτο G2588 N-NSF καρδια G1473 P-GS μου   N-PRI μωαβ G3746 ADV ωσπερ G836 N-NPM αυλοι   V-FAI-3P βομβησουσιν G2588 N-NSF καρδια G1473 P-GS μου G1909 PREP επ G444 N-APM ανθρωπους   N-PRI κιραδας G3746 ADV ωσπερ G836 N-NSM αυλος   V-FAI-3S βομβησει G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3739 R-APN α   V-AMI-3S περιεποιησατο   V-AMI-3S απωλετο G575 PREP απο G444 N-GSM ανθρωπου
    37 G3956 A-ASF [31:37] πασαν G2776 N-ASF κεφαλην G1722 PREP εν G3956 A-DSM παντι G5117 N-DSM τοπω G3587 V-FMI-3P ξυρησονται G2532 CONJ και G3956 A-NSM πας   N-NSM πωγων G3587 V-FPI-3S ξυρηθησεται G2532 CONJ και G3956 A-NPF πασαι G5495 N-NPF χειρες G2875 V-FMI-3P κοψονται G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-GSF πασης G3751 N-GSF οσφυος G4526 N-NSM σακκος
    38 G2532 CONJ [31:38] και G1909 PREP επι G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των G1390 N-GPN δωματων   N-PRI μωαβ G2532 CONJ και G1909 PREP επι G4116 A-DPF πλατειαις G846 D-GSF αυτης G3754 CONJ οτι G4937 V-AAI-1S συνετριψα G3588 T-ASM τον   N-PRI μωαβ G5346 V-PAI-3S φησιν G2962 N-NSM κυριος G3739 CONJ ως G30 N-ASN αγγειον G3739 R-GSM ου G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G5532 N-NSF χρεια G846 D-GSM αυτου
    39 G4459 ADV [31:39] πως G2644 V-AAI-3S κατηλλαξεν G4459 ADV πως G4762 V-AAI-3S εστρεψεν   N-ASN νωτον   N-PRI μωαβ G153 V-API-3S ησχυνθη G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο   N-PRI μωαβ G1519 PREP εις G1071 N-ASM γελωτα G2532 CONJ και   N-ASN εγκοτημα G3956 A-DPM πασιν G3588 T-DPM τοις   N-DSM κυκλω G846 D-GSF αυτης
    40 G3754 CONJ [31:40] οτι G3778 ADV ουτως   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος
    41 G2983 V-API-3S [31:41] ελημφθη   N-PRI ακκαριωθ G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3794 N-APN οχυρωματα G4815 V-API-3S συνελημφθη
    42 G2532 CONJ [31:42] και   V-FMI-3S απολειται   N-PRI μωαβ G575 PREP απο G3793 N-GSM οχλου G3754 CONJ οτι G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G3170 V-API-3S εμεγαλυνθη
    43 G3803 N-NSF [31:43] παγις G2532 CONJ και G5401 N-NSM φοβος G2532 CONJ και G999 N-NSM βοθυνος G1909 PREP επι G4771 P-DS σοι G2521 V-PMPNS καθημενος   N-PRI μωαβ
    44 G3588 T-NSM [31:44] ο G5343 V-PAPNS φευγων G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G3588 T-GSM του G5401 N-GSM φοβου G1706 V-FMI-3S εμπεσειται G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G999 N-ASM βοθυνον G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G305 V-PAPNS αναβαινων G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G999 N-GSM βοθυνου G4815 V-FPI-3S συλλημφθησεται G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3803 N-DSF παγιδι G3754 CONJ οτι   V-FAI-1S επαξω G3778 D-APN ταυτα G1909 PREP επι   N-PRI μωαβ G1722 PREP εν G1763 N-DSM ενιαυτω   N-GSF επισκεψεως G846 D-GSF αυτης
    45
    46
    47