Exodus 9

LXX_WH(i)
    1   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G1525 V-AAD-2S εισελθε G4314 PREP προς G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G846 D-DSM αυτω G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G1473 P-DS μοι G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν
    2 G1487 CONJ ει G3303 PRT μεν G3767 PRT ουν G3165 ADV μη G1014 V-PMI-2S βουλει G1821 V-AAN εξαποστειλαι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G235 CONJ αλλ G2089 ADV ετι   V-PAI-2S εγκρατεις G846 D-GSM αυτου
    3 G2400 INJ ιδου G5495 N-NSF χειρ G2962 N-GSM κυριου   V-FMI-3S επεσται G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G2934 N-DPN κτηνεσιν G4771 P-GS σου G3588 T-DPN τοις G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις   N-DPN πεδιοις G1722 PREP εν G5037 PRT τε G3588 T-DPM τοις G2462 N-DPM ιπποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5268 N-DPN υποζυγιοις G2532 CONJ και G3588 T-DPF ταις G2574 N-DPF καμηλοις G2532 CONJ και G1016 N-DPM βουσιν G2532 CONJ και G4263 N-DPN προβατοις G2288 N-NSM θανατος G3173 A-NSM μεγας G4970 ADV σφοδρα
    4 G2532 CONJ και   V-FAI-1S παραδοξασω G1473 P-NS εγω G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2540 N-DSM καιρω G1565 D-DSM εκεινω G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G2532 CONJ και G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3364 ADV ου G5053 V-FAI-3S τελευτησει G575 PREP απο G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G3588 T-GSM του G2474 N-PRI ισραηλ G5207 N-GPM υιων G4490 A-ASM ρητον
    5 G2532 CONJ και G1325 V-AAI-3S εδωκεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3735 N-ASM ορον G3004 V-PAPNS λεγων G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G839 ADV αυριον G4160 V-FAI-3S ποιησει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G3778 D-ASN τουτο G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    6 G2532 CONJ και G4160 V-AAI-3S εποιησεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G3778 D-ASN τουτο G3588 T-DSF τη G1887 ADV επαυριον G2532 CONJ και G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G3956 A-NPN παντα G3588 T-NPN τα G2934 N-NPN κτηνη G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G575 PREP απο G1161 PRT δε G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3364 ADV ουκ G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G3762 A-ASN ουδεν
    7 G3708 V-AAPNS ιδων G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G575 PREP απο G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3762 A-ASN ουδεν G925 V-API-3S εβαρυνθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον
    8   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G2532 CONJ και G2 N-PRI ααρων G3004 V-PAPNS λεγων G2983 V-AAD-2P λαβετε G4771 P-NP υμεις G4134 A-APF πληρεις G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας   N-GSF αιθαλης   N-GSF καμιναιας G2532 CONJ και   V-AAD-3S πασατω   N-NSM μωυσης G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G1726 PREP εναντιον G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G846 D-GSM αυτου
    9 G2532 CONJ και G1096 V-APD-3S γενηθητω G2868 N-NSM κονιορτος G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G444 N-APM ανθρωπους G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APN τα   A-APN τετραποδα G1668 N-NPN ελκη   N-NPF φλυκτιδες   V-PAPNP αναζεουσαι G1722 PREP εν G5037 PRT τε G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5074 A-DPN τετραποσιν G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου
    10 G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3S ελαβεν G3588 T-ASF την   N-ASF αιθαλην G3588 T-GSF της   N-GSF καμιναιας G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-AAI-3S επασεν G846 D-ASF αυτην   N-NSM μωυσης G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G1668 N-NPN ελκη   N-NPF φλυκτιδες   V-PAPNP αναζεουσαι G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5074 A-DPN τετραποσιν
    11 G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1410 V-IMI-3P ηδυναντο G3588 T-NPM οι G5333 N-NPM φαρμακοι G2476 V-AAN στηναι G1726 PREP εναντιον   N-GSM μωυση G1223 PREP δια G3588 T-APN τα G1668 N-APN ελκη G1096 V-AMI-3S εγενετο G1063 PRT γαρ G3588 T-NPN τα G1668 N-NPN ελκη G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G5333 N-DPM φαρμακοις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου
    12 G4645 V-AAI-3S εσκληρυνεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1522 V-AAI-3S εισηκουσεν G846 D-GPM αυτων G2505 ADV καθα G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G2962 N-NSM κυριος
    13   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G3719 V-AAD-2S ορθρισον G3588 T-ASN το G4404 ADV πρωι G2532 CONJ και G2476 V-AAD-2S στηθι G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν G1473 P-DS μοι
    14 G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G1063 PRT γαρ G3568 ADV νυν G2540 N-DSM καιρω G1473 P-NS εγω G1821 V-PAI-1S εξαποστελλω G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα   N-APN συναντηματα G1473 P-GS μου G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G2443 CONJ ιν   V-RAS-2S ειδης G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G3739 CONJ ως G1473 P-NS εγω G243 D-NSM αλλος G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G1065 N-DSF γη
    15 G3568 ADV νυν G1063 PRT γαρ G649 V-AAPNS αποστειλας G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G3960 V-FAI-1S παταξω G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G4771 P-GS σου G2288 N-DSM θανατω G2532 CONJ και   V-FMI-2S εκτριβηση G575 PREP απο G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    16 G2532 CONJ και   PREP ενεκεν G3778 D-GSM τουτου G1301 V-API-2S διετηρηθης G2443 CONJ ινα   V-AMS-1S ενδειξωμαι G1722 PREP εν G4771 P-DS σοι G3588 T-ASF την G2479 N-ASF ισχυν G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3704 CONJ οπως G1229 V-APS-3S διαγγελη G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G1473 P-GS μου G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G1065 N-DSF γη
    17 G2089 ADV ετι G3767 PRT ουν G4771 P-NS συ   V-PMI-2S εμποιη G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G1473 P-GS μου G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1821 V-AAN εξαποστειλαι G846 D-APM αυτους
    18 G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω   V-PAI-1S υω G3778 D-ASF ταυτην G3588 T-ASF την G5610 N-ASF ωραν G839 ADV αυριον G5464 N-ASF χαλαζαν G4183 A-ASF πολλην G4970 ADV σφοδρα G3748 RI-NSF ητις G5108 A-NSF τοιαυτη G3364 ADV ου G1096 V-RAI-3S γεγονεν G1722 PREP εν G125 N-DSF αιγυπτω G575 PREP αφ G3739 R-GSF ης G2250 N-GSF ημερας G2936 V-RPI-3S εκτισται G2193 PREP εως G3588 T-GSF της G2250 N-GSF ημερας G3778 D-GSF ταυτης
    19 G3568 ADV νυν G3767 PRT ουν   V-AAD-2S κατασπευσον G4863 V-AAN συναγαγειν G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3745 A-APN οσα G4771 P-DS σοι G1510 V-PAI-3S εστιν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω G3956 A-NPM παντες G1063 PRT γαρ G3588 T-NPM οι G444 N-NPM ανθρωποι G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G3745 A-APN οσα G302 PRT αν G2147 V-APS-3S ευρεθη G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω G2532 CONJ και G3165 ADV μη G1525 V-AAS-3S εισελθη G1519 PREP εις G3614 N-ASF οικιαν G4098 V-AAS-3S πεση G1161 PRT δε G1909 PREP επ G846 D-APN αυτα G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G5053 V-FAI-3S τελευτησει
    20 G3588 T-NSM ο G5399 V-PMPNS φοβουμενος G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G5328 N-PRI φαραω G4863 V-AAI-3S συνηγαγεν G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G846 D-GSM αυτου G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους
    21 G3739 R-NSM ος G1161 PRT δε G3165 ADV μη G4337 V-AAI-3S προσεσχεν G3588 T-DSF τη G1271 N-DSF διανοια G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G2962 N-GSM κυριου   V-AAI-3S αφηκεν G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις   N-DPN πεδιοις
    22   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G1614 V-AAD-2S εκτεινον G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G4771 P-GS σου G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G5464 N-NSF χαλαζα G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G1909 PREP επι G5037 PRT τε G3588 T-APM τους G444 N-APM ανθρωπους G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G2934 N-APN κτηνη G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G1008 N-ASF βοτανην G3588 T-ASF την G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    23 G1614 V-AAI-3S εξετεινεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3772 N-ASM ουρανον G2532 CONJ και G2962 N-NSM κυριος G1325 V-AAI-3S εδωκεν G5456 N-APF φωνας G2532 CONJ και G5464 N-ASF χαλαζαν G2532 CONJ και   V-IAI-3S διετρεχεν G3588 T-ASN το G4442 N-ASN πυρ G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G1026 V-AAI-3S εβρεξεν G2962 N-NSM κυριος G5464 N-ASF χαλαζαν G1909 PREP επι G3956 A-ASF πασαν G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου
    24 G1510 V-IAI-3S ην G1161 PRT δε G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G4442 N-NSN πυρ G5394 V-PAPNS φλογιζον G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G5464 N-DSF χαλαζη G3588 T-NSF η G1161 PRT δε G5464 N-NSF χαλαζα G4183 A-NSF πολλη G4970 ADV σφοδρα G4970 ADV σφοδρα G3748 RI-NSF ητις G5108 A-NSF τοιαυτη G3364 ADV ου G1096 V-RAI-3S γεγονεν G1722 PREP εν G125 N-DSF αιγυπτω G575 PREP αφ G3739 R-GSM ου G1096 V-RMI-3S γεγενηται G1909 PREP επ G846 D-GSF αυτης G1484 N-ASN εθνος
    25 G3960 V-AAI-3S επαταξεν G1161 PRT δε G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου G575 PREP απο G444 N-GSM ανθρωπου G2193 PREP εως G2934 N-GSN κτηνους G2532 CONJ και G3956 A-ASF πασαν G1008 N-ASF βοτανην G3588 T-ASF την G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω G3960 V-AAI-3S επαταξεν G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G3586 N-APN ξυλα G3588 T-APN τα G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις   N-DPN πεδιοις G4937 V-AAI-3S συνετριψεν G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα
    26 G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη   N-PRI γεσεμ G3364 ADV ου G1510 V-IAI-3P ησαν G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G3364 ADV ουκ G1096 V-AMI-3S εγενετο G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα
    27 G649 V-AAPNS αποστειλας G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν   N-ASM μωυσην G2532 CONJ και G2 N-PRI ααρων G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DPM αυτοις G264 V-RAI-1S ημαρτηκα G3588 T-ASN το G3568 ADV νυν G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G1342 A-NSM δικαιος G1473 P-NS εγω G1161 PRT δε G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G1473 P-GS μου G765 A-NPM ασεβεις
    28 G2172 V-AMD-2P ευξασθε G3767 PRT ουν G4012 PREP περι G1473 P-GS εμου G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G3973 V-AMD-3S παυσασθω G3588 T-GSN του G1096 V-APN γενηθηναι G5456 N-APF φωνας G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G5464 N-ASF χαλαζαν G2532 CONJ και G4442 N-ASN πυρ G2532 CONJ και G1821 V-FAI-1S εξαποστελω G4771 P-AP υμας G2532 CONJ και G3765 ADV ουκετι G4369 V-FMI-2P προσθησεσθε G3306 V-PAN μενειν
    29   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G846 D-DSM αυτω   N-NSM μωυσης G3739 ADV ως G302 PRT αν G1831 V-AAS-1S εξελθω G3588 T-ASF την G4172 N-ASF πολιν G1600 V-FAI-1S εκπετασω G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G1473 P-GS μου G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G5456 N-NPF φωναι G3973 V-FMI-3P παυσονται G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G5205 N-NSM υετος G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3S εσται G2089 ADV ετι G2443 CONJ ινα G1097 V-AAS-2S γνως G3754 CONJ οτι G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη
    30 G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G2324 N-NPM θεραποντες G4771 P-GS σου G1987 V-PMI-1S επισταμαι G3754 CONJ οτι G3764 ADV ουδεπω G5399 V-RMI-2P πεφοβησθε G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον
    31 G3588 T-ASN το G1161 PRT δε G3043 N-NSN λινον G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G2915 N-NSF κριθη G4141 V-API-3S επληγη G3588 T-NSF η G1063 PRT γαρ G2915 N-NSF κριθη G3936 V-RAPNS παρεστηκυια G3588 T-ASN το G1161 PRT δε G3043 N-NSN λινον   V-PAPNS σπερματιζον
    32 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   N-NSM πυρος G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF ολυρα G3364 ADV ουκ G4141 V-API-3S επληγη G3797 A-NPN οψιμα G1063 PRT γαρ G1510 V-IAI-3S ην
    33 G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G575 PREP απο G5328 N-PRI φαραω G1622 PREP εκτος G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G2532 CONJ και G1600 V-AAI-3S εξεπετασεν G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G5456 N-NPF φωναι G3973 V-AMI-3P επαυσαντο G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G5205 N-NSM υετος G3364 ADV ουκ   V-AAI-3S εσταξεν G2089 ADV ετι G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην
    34 G3708 V-AAPNS ιδων G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G3754 CONJ οτι G3973 V-RMI-3S πεπαυται G3588 T-NSM ο G5205 N-NSM υετος G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G5464 N-NSF χαλαζα G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G5456 N-NPF φωναι G4369 V-AMI-3S προσεθετο G3588 T-GSN του G264 V-PAN αμαρτανειν G2532 CONJ και G925 V-IAI-3S εβαρυνεν G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G2532 CONJ και G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G846 D-GSM αυτου
    35 G2532 CONJ και G4645 V-API-3S εσκληρυνθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G2474 N-PRI ισραηλ G2509 ADV καθαπερ G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω   N-DSM μωυση