Exodus 8

LXX_WH(i)
    1   V-AAI-3S [7:26] ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G1525 V-AAD-2S εισελθε G4314 PREP προς G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G1473 P-DS μοι G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν
    2 G1487 CONJ [7:27] ει G1161 PRT δε G3165 ADV μη G1014 V-PMI-2S βουλει G4771 P-NS συ G1821 V-AAN εξαποστειλαι G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω G5180 V-PAI-1S τυπτω G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G3725 N-APN ορια G4771 P-GS σου G3588 T-DPM τοις G944 N-DPM βατραχοις
    3 G2532 CONJ [7:28] και   V-FMI-3P εξερευξεται G3588 T-NSM ο G4215 N-NSM ποταμος G944 N-APM βατραχους G2532 CONJ και G305 V-AAPNP αναβαντες G1525 V-FMI-3P εισελευσονται G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-APN τα   N-APN ταμιεια G3588 T-GPM των G2846 N-GPM κοιτωνων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-GPF των G2825 N-GPF κλινων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5445 N-DPN φυραμασιν G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G2823 N-DPM κλιβανοις G4771 P-GS σου
    4 G2532 CONJ [7:29] και G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G2324 N-APM θεραποντας G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G4771 P-GS σου G305 V-FMI-3P αναβησονται G3588 T-NPM οι G944 N-NPM βατραχοι
    5   V-AAI-3S [8:1] ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην   V-AAD-2S ειπον G2 N-PRI ααρων G3588 T-DSM τω G80 N-DSM αδελφω G4771 P-GS σου G1614 V-AAD-2S εκτεινον G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G3588 T-ASF την   N-ASF ραβδον G4771 P-GS σου G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G4215 N-APM ποταμους G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APF τας   N-APF διωρυγας G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G2247 N-APN ελη G2532 CONJ και G321 V-AAD-2S αναγαγε G3588 T-APM τους G944 N-APM βατραχους
    6 G2532 CONJ [8:2] και G1614 V-AAI-3S εξετεινεν G2 N-PRI ααρων G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G5204 N-APN υδατα G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και G321 V-AAI-3S ανηγαγεν G3588 T-APM τους G944 N-APM βατραχους G2532 CONJ και G307 V-API-3S ανεβιβασθη G3588 T-NSM ο G944 N-NSM βατραχος G2532 CONJ και G2572 V-AAI-3S εκαλυψεν G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου
    7 G4160 V-AAI-3P [8:3] εποιησαν G1161 PRT δε G5615 ADV ωσαυτως G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-NPM επαοιδοι G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G3588 T-DPF ταις   N-DPF φαρμακειαις G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G321 V-AAI-3P ανηγαγον G3588 T-APM τους G944 N-APM βατραχους G1909 PREP επι G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου
    8 G2532 CONJ [8:4] και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G5328 N-PRI φαραω   N-ASM μωυσην G2532 CONJ και G2 N-PRI ααρων G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2172 V-AMD-2P ευξασθε G4012 PREP περι G1473 P-GS εμου G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G4014 V-AAD-3S περιελετω G3588 T-APM τους G944 N-APM βατραχους G575 PREP απ G1473 P-GS εμου G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GSM του G1473 P-GS εμου G2992 N-GSM λαου G2532 CONJ και G1821 V-FAI-1S εξαποστελω G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G2532 CONJ και G2380 V-AAS-3P θυσωσιν G2962 N-DSM κυριω
    9   V-AAI-3S [8:5] ειπεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G4314 PREP προς G5328 N-PRI φαραω G5021 V-AMD-2S ταξαι G4314 PREP προς G1473 P-AS με G4218 ADV ποτε G2172 V-AMS-1S ευξωμαι G4012 PREP περι G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G4012 PREP περι G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G4012 PREP περι G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου   V-AAN αφανισαι G3588 T-APM τους G944 N-APM βατραχους G575 PREP απο G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G3614 N-GPF οικιων G4771 P-GP υμων G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G4215 N-DSM ποταμω G5275 V-FPI-3P υπολειφθησονται
    10 G3588 T-NSM [8:6] ο G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G1519 PREP εις G839 ADV αυριον   V-AAI-3S ειπεν G3767 PRT ουν G3739 ADV ως   V-RAI-2S ειρηκας G2443 CONJ ινα   V-RAS-2S ειδης G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G243 D-NSM αλλος G4133 ADV πλην G2962 N-GSM κυριου
    11 G2532 CONJ [8:7] και G4014 V-FPI-3P περιαιρεθησονται G3588 T-NPM οι G944 N-NPM βατραχοι G575 PREP απο G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G3614 N-GPF οικιων G4771 P-GP υμων G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G1886 N-GPF επαυλεων G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G4215 N-DSM ποταμω G5275 V-FPI-3P υπολειφθησονται
    12 G1831 V-AAI-3S [8:8] εξηλθεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G2532 CONJ και G2 N-PRI ααρων G575 PREP απο G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G994 V-AAI-3S εβοησεν   N-NSM μωυσης G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον G4012 PREP περι G3588 T-GSM του   N-GSM ορισμου G3588 T-GPM των G944 N-GPM βατραχων G3739 CONJ ως G5021 V-AMI-3S εταξατο G5328 N-PRI φαραω
    13 G4160 V-AAI-3S [8:9] εποιησεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G2509 ADV καθαπερ   V-AAI-3S ειπεν   N-NSM μωυσης G2532 CONJ και G5053 V-AAI-3P ετελευτησαν G3588 T-NPM οι G944 N-NPM βατραχοι G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G3614 N-GPF οικιων G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G1886 N-GPF επαυλεων G2532 CONJ και G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G68 N-GPM αγρων
    14 G2532 CONJ [8:10] και G4863 V-AAI-3P συνηγαγον G846 D-APM αυτους   N-APF θιμωνιας   N-APF θιμωνιας G2532 CONJ και G3605 V-AAI-3S ωζεσεν G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη
    15 G3708 V-AAPNS [8:11] ιδων G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G3754 CONJ οτι G1096 V-RAI-3S γεγονεν G403 N-NSF αναψυξις G925 V-API-3S εβαρυνθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1522 V-AAI-3S εισηκουσεν G846 D-GPM αυτων G2509 ADV καθαπερ G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G2962 N-NSM κυριος
    16   V-AAI-3S [8:12] ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην   V-AAD-2S ειπον G2 N-PRI ααρων G1614 V-AAD-2S εκτεινον G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G3588 T-ASF την   N-ASF ραβδον G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3960 V-AAD-2S παταξον G3588 T-ASN το   N-ASN χωμα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3P εσονται   N-NPM σκνιφες G1722 PREP εν G5037 PRT τε G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G5074 A-DPN τετραποσιν G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου
    17 G1614 V-AAI-3S [8:13] εξετεινεν G3767 PRT ουν G2 N-PRI ααρων G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G3588 T-ASF την   N-ASF ραβδον G2532 CONJ και G3960 V-AAI-3S επαταξεν G3588 T-ASN το   N-ASN χωμα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3P εγενοντο G3588 T-NPM οι   N-NPM σκνιφες G1722 PREP εν G5037 PRT τε G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5074 A-DPN τετραποσιν G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DSN παντι   N-DSN χωματι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G1096 V-AMI-3P εγενοντο G3588 T-NPM οι   N-NPM σκνιφες G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G1065 N-DSF γη G125 N-GSF αιγυπτου
    18 G4160 V-AAI-3P [8:14] εποιησαν G1161 PRT δε G5615 ADV ωσαυτως G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-NPM επαοιδοι G3588 T-DPF ταις   N-DPF φαρμακειαις G846 D-GPM αυτων G1806 V-AAN εξαγαγειν G3588 T-ASM τον   N-ASM σκνιφα G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1410 V-IMI-3P ηδυναντο G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3P εγενοντο G3588 T-NPM οι   N-NPM σκνιφες G1722 PREP εν G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPN τοις G5074 A-DPN τετραποσιν
    19   V-AAI-3P [8:15] ειπαν G3767 PRT ουν G3588 T-NPM οι   N-NPM επαοιδοι G3588 T-DSM τω G5328 N-PRI φαραω G1147 N-NSM δακτυλος G2316 N-GSM θεου G1510 V-PAI-3S εστιν G3778 D-NSN τουτο G2532 CONJ και G4645 V-API-3S εσκληρυνθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1522 V-AAI-3S εισηκουσεν G846 D-GPM αυτων G2509 ADV καθαπερ G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G2962 N-NSM κυριος
    20   V-AAI-3S [8:16] ειπεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς   N-ASM μωυσην G3719 V-AAD-2S ορθρισον G3588 T-ASN το G4404 ADV πρωι G2532 CONJ και G2476 V-AAD-2S στηθι G1726 PREP εναντιον G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G846 D-NSM αυτος G1831 V-FMI-3S εξελευσεται G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G5204 N-ASN υδωρ G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G1821 V-AAD-2S εξαποστειλον G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2443 CONJ ινα G1473 P-DS μοι G3000 V-AAS-3P λατρευσωσιν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 N-DSF ερημω
    21 G1437 CONJ [8:17] εαν G1161 PRT δε G3165 ADV μη G1014 V-PMI-2S βουλη G1821 V-AAN εξαποστειλαι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G1473 P-GS μου G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω   V-PAI-1S επαποστελλω G1909 PREP επι G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G2324 N-APM θεραποντας G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους G4771 P-GP υμων   N-ASF κυνομυιαν G2532 CONJ και   V-FPI-3P πλησθησονται G3588 T-NPF αι G3614 N-NPF οικιαι G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G3588 T-GSF της   N-GSF κυνομυιης G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G1510 V-PAI-3P εισιν G1909 PREP επ G846 D-GSF αυτης
    22 G2532 CONJ [8:18] και   V-FAI-1S παραδοξασω G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1565 D-DSF εκεινη G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην   N-PRI γεσεμ G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G3588 T-NSM ο G2992 N-NSM λαος G1473 P-GS μου   V-PAI-3S επεστιν G1909 PREP επ G846 D-GSF αυτης G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G3364 ADV ουκ G1510 V-FMI-3S εσται G1563 ADV εκει G3588 T-NSF η   N-NSF κυνομυια G2443 CONJ ινα   V-RAS-2S ειδης G3754 CONJ οτι G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G3956 A-GSF πασης G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    23 G2532 CONJ [8:19] και G1325 V-FAI-1S δωσω G1293 N-ASF διαστολην G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GSM του G1473 P-GS εμου G2992 N-GSM λαου G2532 CONJ και G303 PREP ανα G3319 A-ASN μεσον G3588 T-GSM του G4771 P-GS σου G2992 N-GSM λαου G1722 PREP εν G1161 PRT δε G3588 T-DSF τη G839 ADV αυριον G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSN το G4592 N-NSN σημειον G3778 D-NSN τουτο G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    24 G4160 V-AAI-3S [8:20] εποιησεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G3778 ADV ουτως G2532 CONJ και G3854 V-AMI-3S παρεγενετο G3588 T-NSF η   N-NSF κυνομυια G4128 N-NSN πληθος G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-APM τους G3624 N-APM οικους G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και   V-API-3S εξωλεθρευθη G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη G575 PREP απο G3588 T-GSF της   N-GSF κυνομυιης
    25 G2564 V-AAI-3S [8:21] εκαλεσεν G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω   N-ASM μωυσην G2532 CONJ και G2 N-PRI ααρων G3004 V-PAPNS λεγων G2064 V-AAPNP ελθοντες G2380 V-AAD-2P θυσατε G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G4771 P-GP υμων G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1065 N-DSF γη
    26 G2532 CONJ [8:22] και   V-AAI-3S ειπεν   N-NSM μωυσης G3364 ADV ου G1415 A-ASN δυνατον G1096 V-AMN γενεσθαι G3778 ADV ουτως G3588 T-APN τα G1063 PRT γαρ G946 N-APN βδελυγματα G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G2380 V-FAI-1P θυσομεν G2962 N-DSM κυριω G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G1473 P-GP ημων G1437 CONJ εαν G1063 PRT γαρ G2380 V-AAS-1P θυσωμεν G3588 T-APN τα G946 N-APN βδελυγματα G3588 T-GPM των G124 N-GPM αιγυπτιων G1726 PREP εναντιον G846 D-GPM αυτων G3036 V-FPI-1P λιθοβοληθησομεθα
    27 G3598 N-ASF [8:23] οδον G5140 A-GPF τριων G2250 N-GPF ημερων G4198 V-FMI-1P πορευσομεθα G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2048 N-ASF ερημον G2532 CONJ και G2380 V-FAI-1P θυσομεν G2962 N-DSM κυριω G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G1473 P-GP ημων G2509 ADV καθαπερ   V-AAI-3S ειπεν G1473 P-DP ημιν
    28 G2532 CONJ [8:24] και   V-AAI-3S ειπεν G5328 N-PRI φαραω G1473 P-NS εγω G649 V-PAI-1S αποστελλω G4771 P-AP υμας G2532 CONJ και G2380 V-AAD-2P θυσατε G2962 N-DSM κυριω G3588 T-DSM τω G2316 N-DSM θεω G4771 P-GP υμων G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2048 N-DSF ερημω G235 CONJ αλλ G3364 ADV ου G3112 ADV μακραν   V-FAI-2P αποτενειτε G4198 V-APN πορευθηναι G2172 V-AMD-2P ευξασθε G3767 PRT ουν G4012 PREP περι G1473 P-GS εμου G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον
    29   V-AAI-3S [8:25] ειπεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G3592 D-NSM οδε G1473 P-NS εγω G1831 V-FMI-1S εξελευσομαι G575 PREP απο G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2172 V-FMI-1S ευξομαι G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G2532 CONJ και G565 V-FMI-3S απελευσεται G3588 T-NSF η   N-NSF κυνομυια G575 PREP απο G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G575 PREP απο G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G839 ADV αυριον G3165 ADV μη G4369 V-AAS-2S προσθης G2089 ADV ετι G5328 N-PRI φαραω G1818 V-AAD-2S εξαπατησαι G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1821 V-AAN εξαποστειλαι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G2380 V-AAN θυσαι G2962 N-DSM κυριω
    30 G1831 V-AAI-3S [8:26] εξηλθεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G575 PREP απο G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G2172 V-AMI-3S ηυξατο G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον
    31 G4160 V-AAI-3S [8:27] εποιησεν G1161 PRT δε G2962 N-NSM κυριος G2509 ADV καθαπερ   V-AAI-3S ειπεν   N-NSM μωυσης G2532 CONJ και G4014 V-AAI-3S περιειλεν G3588 T-ASF την   N-ASF κυνομυιαν G575 PREP απο G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3588 T-GPM των G2324 N-GPM θεραποντων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3364 ADV ου G2641 V-API-3S κατελειφθη G3762 A-NSF ουδεμια
    32 G2532 CONJ [8:28] και G925 V-IAI-3S εβαρυνεν G5328 N-PRI φαραω G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-GSM του G2540 N-GSM καιρου G3778 D-GSM τουτου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G2309 V-AAI-3S ηθελησεν G1821 V-AAN εξαποστειλαι G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον