Exodus 2

LXX_WH(i)
    1 G1510 V-IAI-3S ην G1161 PRT δε G5100 I-NSM τις G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5443 N-GSF φυλης G3017 N-PRI λευι G3739 R-NSM ος G2983 V-AAI-3S ελαβεν G3588 T-GPF των G2364 N-GPF θυγατερων G3017 N-PRI λευι G2532 CONJ και G2192 V-AAI-3S εσχεν G846 D-ASF αυτην
    2 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G1064 N-DSF γαστρι G2983 V-AAI-3S ελαβεν G2532 CONJ και G5088 V-AAI-3S ετεκεν   A-ASN αρσεν G3708 V-AAPNP ιδοντες G1161 PRT δε G846 D-ASN αυτο G791 A-ASN αστειον   V-AAI-3P εσκεπασαν G846 D-ASN αυτο G3303 N-APM μηνας G5140 A-APM τρεις
    3 G1893 CONJ επει G1161 PRT δε G3364 ADV ουκ G1410 V-IMI-3P ηδυναντο G846 D-ASN αυτο G2089 ADV ετι G2928 V-PAN κρυπτειν G2983 V-AAI-3S ελαβεν G846 D-DSN αυτω G3588 T-NSF η G3384 N-NSF μητηρ G846 D-GSN αυτου   N-ASF θιβιν G2532 CONJ και   V-AAI-3S κατεχρισεν G846 D-ASF αυτην   N-DSF ασφαλτοπισση G2532 CONJ και G1685 V-AAI-3S ενεβαλεν G3588 T-ASN το G3813 N-ASN παιδιον G1519 PREP εις G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και G5087 V-AAI-3S εθηκεν G846 D-ASF αυτην G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G2247 N-ASN ελος G3844 PREP παρα G3588 T-ASM τον G4215 N-ASM ποταμον
    4 G2532 CONJ και   V-IAI-3S κατεσκοπευεν G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G846 D-GSM αυτου G3113 ADV μακροθεν G3129 V-AAN μαθειν G5100 I-ASN τι G3588 T-ASN το G576 V-FMPAS αποβησομενον G846 D-DSN αυτω
    5 G2597 V-AAI-3S κατεβη G1161 PRT δε G3588 T-NSF η G2364 N-NSF θυγατηρ G5328 N-PRI φαραω G3068 V-AMN λουσασθαι G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G4215 N-ASM ποταμον G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   A-NPF αβραι G846 D-GSF αυτης G3899 V-IMI-3P παρεπορευοντο G3844 PREP παρα G3588 T-ASM τον G4215 N-ASM ποταμον G2532 CONJ και G3708 V-AAPNS ιδουσα G3588 T-ASF την   N-ASF θιβιν G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2247 N-DSN ελει G649 V-AAPNS αποστειλασα G3588 T-ASF την   A-ASF αβραν G337 V-AMI-3S ανειλατο G846 D-ASF αυτην
    6 G455 V-AAPNS ανοιξασα G1161 PRT δε G3708 V-PAI-3S ορα G3813 N-ASN παιδιον G2799 V-PAPAS κλαιον G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-DSF θιβει G2532 CONJ και G5339 V-AMI-3S εφεισατο G846 D-GSN αυτου G3588 T-NSF η G2364 N-NSF θυγατηρ G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G5346 V-IAI-3S εφη G575 PREP απο G3588 T-GPN των G3813 N-GPN παιδιων G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G3778 D-ASN τουτο
    7 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSF η G79 N-NSF αδελφη G846 D-GSN αυτου G3588 T-DSF τη G2364 N-DSF θυγατρι G5328 N-PRI φαραω G2309 V-PAI-2S θελεις G2564 V-AAS-1S καλεσω G4771 P-DS σοι G1135 N-ASF γυναικα   V-PAPAS τροφευουσαν G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G1445 N-GPM εβραιων G2532 CONJ και   V-FAI-3S θηλασει G4771 P-DS σοι G3588 T-ASN το G3813 N-ASN παιδιον
    8 G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DSF αυτη G3588 T-NSF η G2364 N-NSF θυγατηρ G5328 N-PRI φαραω G4198 V-PMD-2S πορευου G2064 V-AAPNS ελθουσα G1161 PRT δε G3588 T-NSF η   N-NSF νεανις G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα G3588 T-GSN του G3813 N-GSN παιδιου
    9   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην G3588 T-NSF η G2364 N-NSF θυγατηρ G5328 N-PRI φαραω G1301 V-AAD-2S διατηρησον G1473 P-DS μοι G3588 T-ASN το G3813 N-ASN παιδιον G3778 D-ASN τουτο G2532 CONJ και G2337 V-AAD-2S θηλασον G1473 P-DS μοι G846 D-ASN αυτο G1473 P-NS εγω G1161 PRT δε G1325 V-FAI-1S δωσω G4771 P-DS σοι G3588 T-ASM τον G3408 N-ASM μισθον G2983 V-AAI-3S ελαβεν G1161 PRT δε G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G3588 T-ASN το G3813 N-ASN παιδιον G2532 CONJ και G2337 V-IAI-3S εθηλαζεν G846 D-ASN αυτο
    10   V-APPGS αδρυνθεντος G1161 PRT δε G3588 T-GSN του G3813 N-GSN παιδιου G1521 V-AAI-3S εισηγαγεν G846 D-ASN αυτο G4314 PREP προς G3588 T-ASF την G2364 N-ASF θυγατερα G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G1096 V-API-3S εγενηθη G846 D-DSF αυτη G1519 PREP εις G5207 N-ASM υιον   V-AAI-3S επωνομασεν G1161 PRT δε G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G846 D-GSM αυτου   N-ASM μωυσην G3004 V-PAPNS λεγουσα G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G5204 N-GSN υδατος G846 D-ASM αυτον G337 V-AMI-1S ανειλομην
    11 G1096 V-AMI-3S εγενετο G1161 PRT δε G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις G3588 T-DPF ταις G4183 A-DPF πολλαις G1565 D-DPF εκειναις G3173 A-NSM μεγας G1096 V-AMPNS γενομενος   N-NSM μωυσης G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G846 D-GSM αυτου G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G2474 N-PRI ισραηλ G2657 V-AAPNS κατανοησας G1161 PRT δε G3588 T-ASM τον G4192 N-ASM πονον G846 D-GPM αυτων G3708 V-PAI-3S ορα G444 N-ASM ανθρωπον G124 N-ASM αιγυπτιον G5180 V-PAPAS τυπτοντα G5100 I-ASM τινα G1445 N-ASM εβραιον G3588 T-GPM των G1438 D-GSM εαυτου G80 N-GPM αδελφων G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ
    12 G4017 V-AMPNS περιβλεψαμενος G1161 PRT δε G3592 ADV ωδε G2532 CONJ και G3592 ADV ωδε G3364 ADV ουχ G3708 V-PAI-3S ορα G3762 A-ASM ουδενα G2532 CONJ και G3960 V-AAPNS παταξας G3588 T-ASM τον G124 N-ASM αιγυπτιον G2928 V-AAI-3S εκρυψεν G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G285 N-DSF αμμω
    13 G1831 V-AAPNS εξελθων G1161 PRT δε G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-DSF τη G1208 A-DSF δευτερα G3708 V-PAI-3S ορα G1417 N-NUI δυο G435 N-APM ανδρας G1445 N-APM εβραιους   V-PAPAP διαπληκτιζομενους G2532 CONJ και G3004 V-PAI-3S λεγει G3588 T-DSM τω G91 V-PAPDS αδικουντι G1223 PREP δια G5100 I-ASN τι G4771 P-NS συ G5180 V-PAI-2S τυπτεις G3588 T-ASM τον G4139 ADV πλησιον
    14 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G5100 I-NSM τις G4771 P-AS σε G2525 V-AAI-3S κατεστησεν G758 N-ASM αρχοντα G2532 CONJ και G1348 N-ASM δικαστην G1909 PREP εφ G1473 P-GP ημων G3165 ADV μη G337 V-AAN ανελειν G1473 P-AS με G4771 P-NS συ G2309 V-PAI-2S θελεις G3739 R-ASM ον G5158 N-ASM τροπον G337 V-AAI-2S ανειλες G5504 ADV εχθες G3588 T-ASM τον G124 N-ASM αιγυπτιον G5399 V-API-3S εφοβηθη G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1487 CONJ ει G3778 ADV ουτως G1717 A-NSN εμφανες G1096 V-RAI-3S γεγονεν G3588 T-NSN το G4487 N-NSN ρημα G3778 D-NSN τουτο
    15 G191 V-AAI-3S ηκουσεν G1161 PRT δε G5328 N-PRI φαραω G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G3778 D-ASN τουτο G2532 CONJ και G2212 V-IAI-3S εζητει G337 V-AAN ανελειν   N-ASM μωυσην G402 V-AAI-3S ανεχωρησεν G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G5328 N-PRI φαραω G2532 CONJ και G3611 V-AAI-3S ωκησεν G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη   N-PRI μαδιαμ G2064 V-AAPNS ελθων G1161 PRT δε G1519 PREP εις G1065 N-ASF γην   N-PRI μαδιαμ G2523 V-AAI-3S εκαθισεν G1909 PREP επι G3588 T-GSN του G5421 N-GSN φρεατος
    16 G3588 T-DSM τω G1161 PRT δε G2409 N-DSM ιερει   N-PRI μαδιαμ G1510 V-IAI-3P ησαν G2033 N-NUI επτα G2364 N-NPF θυγατερες G4165 V-PAPNP ποιμαινουσαι G3588 T-APN τα G4263 N-APN προβατα G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G846 D-GPF αυτων   N-PRI ιοθορ G3854 V-AMPNP παραγενομεναι G1161 PRT δε G501 V-IAI-3P ηντλουν G2193 CONJ εως   V-AAI-3P επλησαν G3588 T-APF τας   N-APF δεξαμενας G4222 V-AAN ποτισαι G3588 T-APN τα G4263 N-APN προβατα G3588 T-GSM του G3962 N-GSM πατρος G846 D-GPF αυτων   N-PRI ιοθορ
    17 G3854 V-AMPNP παραγενομενοι G1161 PRT δε G3588 T-NPM οι G4166 N-NPM ποιμενες G1544 V-AAI-3P εξεβαλον G846 D-APF αυτας G450 V-AAPNS αναστας G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης   V-AMI-3S ερρυσατο G846 D-APF αυτας G2532 CONJ και G501 V-AAI-3S ηντλησεν G846 D-DPF αυταις G2532 CONJ και G4222 V-AAI-3S εποτισεν G3588 T-APN τα G4263 N-APN προβατα G846 D-GPF αυτων
    18 G3854 V-AMI-3P παρεγενοντο G1161 PRT δε G4314 PREP προς   N-PRI ραγουηλ G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G846 D-GPF αυτων G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DPF αυταις G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι   V-AAI-2P εταχυνατε G3588 T-GSN του G3854 V-AMN παραγενεσθαι G4594 ADV σημερον
    19 G3588 T-NPF αι G1161 PRT δε   V-AAI-3P ειπαν G444 N-NSM ανθρωπος G124 N-NSM αιγυπτιος   V-AMI-3S ερρυσατο G1473 P-AP ημας G575 PREP απο G3588 T-GPM των G4166 N-GPM ποιμενων G2532 CONJ και G501 V-AAI-3S ηντλησεν G1473 P-DP ημιν G2532 CONJ και G4222 V-AAI-3S εποτισεν G3588 T-APN τα G4263 N-APN προβατα G1473 P-GP ημων
    20 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-DPF ταις G2364 N-DPF θυγατρασιν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4225 ADV που G1510 V-PAI-3S εστι G2532 CONJ και G2443 CONJ ινα G5100 I-ASN τι G3778 ADV ουτως G2641 V-RAI-2P καταλελοιπατε G3588 T-ASM τον G444 N-ASM ανθρωπον G2564 V-AAD-2P καλεσατε G3767 PRT ουν G846 D-ASM αυτον G3704 CONJ οπως G2068 V-AAS-3S φαγη G740 N-ASM αρτον
    21   V-API-3S κατωκισθη G1161 PRT δε   N-NSM μωυσης G3844 PREP παρα G3588 T-DSM τω G444 N-DSM ανθρωπω G2532 CONJ και G1554 V-AMI-3S εξεδοτο   N-ASF σεπφωραν G3588 T-ASF την G2364 N-ASF θυγατερα G846 D-GSM αυτου   N-DSM μωυση G1135 N-ASF γυναικα
    22 G1722 PREP εν G1064 N-DSF γαστρι G1161 PRT δε G2983 V-AAPNS λαβουσα G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G5088 V-AAI-3S ετεκεν G5207 N-ASM υιον G2532 CONJ και   V-AAI-3S επωνομασεν   N-NSM μωυσης G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G846 D-GSM αυτου   N-PRI γηρσαμ G3004 V-PAPNS λεγων G3754 CONJ οτι G3941 A-NSM παροικος G1510 V-PAI-1S ειμι G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη G245 A-DSF αλλοτρια
    23 G3326 PREP μετα G1161 PRT δε G3588 T-APF τας G2250 N-APF ημερας G3588 T-APF τας G4183 A-APF πολλας G1565 D-APF εκεινας G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G125 N-GSF αιγυπτου G2532 CONJ και   V-AAI-3P κατεστεναξαν G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G2474 N-PRI ισραηλ G575 PREP απο G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων G2532 CONJ και G310 V-AAI-3P ανεβοησαν G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G3588 T-NSF η G995 N-NSF βοη G846 D-GPM αυτων G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G575 PREP απο G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων
    24 G2532 CONJ και G1522 V-AAI-3S εισηκουσεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASM τον G4726 N-ASM στεναγμον G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3403 V-API-3S εμνησθη G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-GSF της G1242 N-GSF διαθηκης G846 D-GSM αυτου G3588 T-GSF της G4314 PREP προς G11 N-PRI αβρααμ G2532 CONJ και G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και G2384 N-PRI ιακωβ
    25 G2532 CONJ και   V-AAI-3S επειδεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ και G1097 V-API-3S εγνωσθη G846 D-DPM αυτοις