Esther 9

LXX_WH(i)
    1 G1722 PREP εν G1063 PRT γαρ G3588 T-DSM τω G1428 A-DSM δωδεκατω G3303 N-DSM μηνι   A-DSF τρισκαιδεκατη G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G3739 R-NSM ος G1510 V-PAI-3S εστιν   N-PRI αδαρ G3918 V-IAI-3S παρην G3588 T-NPN τα G1121 N-NPN γραμματα G3588 T-NPN τα G1125 V-APPNP γραφεντα G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως
    2 G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα   V-AMI-3P απωλοντο G3588 T-NPM οι G480 V-PMPNP αντικειμενοι G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G3762 A-NSM ουδεις G1063 PRT γαρ   V-AAI-3S αντεστη G5399 V-PMPNS φοβουμενος G846 D-APM αυτους
    3 G3588 T-NPM οι G1063 PRT γαρ G758 N-NPM αρχοντες G3588 T-GPM των   N-GPM σατραπων G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5181 N-NPM τυραννοι G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G937 A-NPM βασιλικοι G1122 N-NPM γραμματεις G5091 V-IAI-3P ετιμων G3588 T-APM τους G2453 N-APM ιουδαιους G3588 T-NSM ο G1063 PRT γαρ G5401 N-NSM φοβος   N-GSM μαρδοχαιου   V-IMI-3S ενεκειτο G846 D-DPM αυτοις
    4 G4363 V-AAI-3S προσεπεσεν G1063 PRT γαρ G3588 T-NSN το   N-NSN προσταγμα G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G3687 V-APN ονομασθηναι G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια
    5
    6 G2532 CONJ και G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G615 V-AAI-3P απεκτειναν G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G435 N-APM ανδρας G4001 A-APM πεντακοσιους
    7 G3588 T-ASM τον G5037 PRT τε   N-PRI φαρσαννεσταιν G2532 CONJ και   N-PRI δελφων G2532 CONJ και   N-PRI φασγα
    8 G2532 CONJ και   N-PRI φαρδαθα G2532 CONJ και   N-PRI βαρεα G2532 CONJ και   N-PRI σαρβαχα
    9 G2532 CONJ και   N-PRI μαρμασιμα G2532 CONJ και   N-ASM αρουφαιον G2532 CONJ και   N-ASM αρσαιον G2532 CONJ και   N-PRI ζαβουθαιθαν
    10 G3588 T-APM τους G1176 N-NUI δεκα G5207 N-APM υιους   N-PRI αμαν   N-GSM αμαδαθου   N-GSM βουγαιου G3588 T-GSM του G2190 A-GSM εχθρου G3588 T-GPM των G2453 N-GPM ιουδαιων G2532 CONJ και   V-AAI-3P διηρπασαν
    11 G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G1929 V-API-3S επεδοθη G3588 T-NSM ο G706 N-NSM αριθμος G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει G3588 T-GPM των   V-RAPGP απολωλοτων G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις
    12   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G4314 PREP προς   N-PRI εσθηρ   V-AAI-3P απωλεσαν G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G435 N-APM ανδρας G4001 A-APM πεντακοσιους G1722 PREP εν G1161 PRT δε G3588 T-DSF τη G4066 A-DSF περιχωρω G4459 ADV πως G3633 V-PMI-2S οιει G5531 V-AMI-3P εχρησαντο G5100 I-ASN τι G3767 PRT ουν G515 V-PAI-2S αξιοις G2089 ADV ετι G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G4771 P-DS σοι
    13 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI εσθηρ G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει G1325 V-APD-3S δοθητω G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G5530 V-PMN χρησθαι G5615 ADV ωσαυτως G3588 T-ASF την G839 ADV αυριον G5620 CONJ ωστε G3588 T-APM τους G1176 N-NUI δεκα G5207 N-APM υιους   V-AAN κρεμασαι   N-PRI αμαν
    14 G2532 CONJ και G2010 V-AAI-3S επετρεψεν G3778 ADV ουτως G1096 V-AMN γενεσθαι G2532 CONJ και G1620 V-AAI-3S εξεθηκε G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G3588 T-GSF της G4172 N-GSF πολεως G3588 T-APN τα G4983 N-APN σωματα G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων   N-PRI αμαν   V-AAN κρεμασαι
    15 G2532 CONJ και G4863 V-API-3P συνηχθησαν G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G3588 T-DSF τη   A-DSF τεσσαρεσκαιδεκατη G3588 T-GSM του   N-PRI αδαρ G2532 CONJ και G615 V-AAI-3P απεκτειναν G435 N-APM ανδρας G5145 A-APM τριακοσιους G2532 CONJ και G3762 A-ASN ουδεν   V-AAI-3P διηρπασαν
    16 G3588 T-NPM οι G1161 PRT δε   A-NPM λοιποι G3588 T-GPM των G2453 N-GPM ιουδαιων G3588 T-NPM οι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια G4863 V-API-3P συνηχθησαν G2532 CONJ και G1438 D-DPM εαυτοις G997 V-IAI-3P εβοηθουν G2532 CONJ και G373 V-AMI-3P ανεπαυσαντο G575 PREP απο G3588 T-GPM των   A-GPM πολεμιων   V-AAI-3P απωλεσαν G1063 PRT γαρ G846 D-GPM αυτων G3463 A-APM μυριους G4000 A-APM πεντακισχιλιους G3588 T-DSF τη   A-DSF τρισκαιδεκατη G3588 T-GSM του   N-PRI αδαρ G2532 CONJ και G3762 A-ASN ουδεν   V-AAI-3P διηρπασαν
    17 G2532 CONJ και G373 V-AMI-3P ανεπαυσαντο G3588 T-DSF τη   A-DSF τεσσαρεσκαιδεκατη G3588 T-GSM του G846 D-GSM αυτου G3303 N-GSM μηνος G2532 CONJ και G71 V-IAI-3P ηγον G846 D-ASF αυτην G2250 N-ASF ημεραν G372 N-GSF αναπαυσεως G3326 PREP μετα G5479 N-GSF χαρας G2532 CONJ και G2167 N-GSF ευφροσυνης
    18 G3588 T-NPM οι G1161 PRT δε G2453 N-NPM ιουδαιοι G3588 T-NPM οι G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G4863 V-API-3P συνηχθησαν G2532 ADV και G3588 T-DSF τη   A-DSF τεσσαρεσκαιδεκατη G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G373 V-AMI-3P ανεπαυσαντο G71 V-IAI-3P ηγον G1161 PRT δε G2532 ADV και G3588 T-ASF την G4003 A-ASF πεντεκαιδεκατην G3326 PREP μετα G5479 N-GSF χαρας G2532 CONJ και G2167 N-GSF ευφροσυνης
    19 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο G3767 PRT ουν G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G3588 T-NPM οι G1289 V-RMPNP διεσπαρμενοι G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G5561 N-DSF χωρα G3588 T-DSF τη G1854 ADV εξω G71 V-PAI-3P αγουσιν G3588 T-ASF την   A-ASF τεσσαρεσκαιδεκατην G3588 T-GSM του   N-PRI αδαρ G2250 N-ASF ημεραν G18 A-ASF αγαθην G3326 PREP μετ G2167 N-GSF ευφροσυνης G649 V-PAPNP αποστελλοντες G3310 N-APF μεριδας G1538 A-NSM εκαστος G3588 T-DSM τω G4139 ADV πλησιον G3588 T-NPM οι G1161 PRT δε   V-PAPNP κατοικουντες G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G3390 N-DPF μητροπολεσιν G2532 ADV και G3588 T-ASF την G4003 A-ASF πεντεκαιδεκατην G3588 T-GSM του   N-PRI αδαρ G2250 N-ASF ημεραν G2167 N-ASF ευφροσυνην G18 A-ASF αγαθην G71 V-PAI-3P αγουσιν G1821 V-PAPNP εξαποστελλοντες G3310 N-APF μεριδας G3588 T-DPM τοις G4139 ADV πλησιον
    20 G1125 V-AAI-3S εγραψεν G1161 PRT δε   N-NSM μαρδοχαιος G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3778 D-APM τουτους G1519 PREP εις G975 N-ASN βιβλιον G2532 CONJ και G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G3745 A-NPM οσοι G1510 V-IAI-3P ησαν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-GSM αρταξερξου G932 N-DSF βασιλεια G3588 T-DPM τοις G1451 ADV εγγυς G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G3112 ADV μακραν
    21 G2476 V-AAN στησαι G3588 T-APF τας G2250 N-APF ημερας G3778 D-APF ταυτας G18 A-APF αγαθας G71 V-PAN αγειν G5037 PRT τε G3588 T-ASF την   A-ASF τεσσαρεσκαιδεκατην G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G4003 A-ASF πεντεκαιδεκατην G3588 T-GSM του   N-PRI αδαρ
    22 G1722 PREP εν G1063 PRT γαρ G3778 D-DPF ταυταις G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις G373 V-AMI-3P ανεπαυσαντο G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G575 PREP απο G3588 T-GPM των G2190 A-GPM εχθρων G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G3303 N-ASM μηνα G1722 PREP εν G3739 R-DSM ω G4762 V-API-3S εστραφη G846 D-DPM αυτοις G3739 R-NSM ος G1510 V-IAI-3S ην   N-PRI αδαρ G575 PREP απο G3997 N-GSN πενθους G1519 PREP εις G5479 N-ASF χαραν G2532 CONJ και G575 PREP απο G3601 N-GSF οδυνης G1519 PREP εις G18 A-ASF αγαθην G2250 N-ASF ημεραν G71 V-PAN αγειν G3650 A-ASM ολον G18 A-APF αγαθας G2250 N-APF ημερας G1062 N-GPM γαμων G2532 CONJ και G2167 N-GSF ευφροσυνης G1821 V-PAPAP εξαποστελλοντας G3310 N-APF μεριδας G3588 T-DPM τοις G5384 A-DPM φιλοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G4434 N-DPM πτωχοις
    23 G2532 CONJ και G4327 V-AMI-3P προσεδεξαντο G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G2531 ADV καθως G1125 V-AAI-3S εγραψεν G846 D-DPM αυτοις G3588 T-NSM ο   N-NSM μαρδοχαιος
    24 G4459 ADV πως   N-PRI αμαν   N-GSM αμαδαθου G3588 T-NSM ο G3110 N-NSM μακεδων G4170 V-IAI-3S επολεμει G846 D-APM αυτους G2531 ADV καθως G5087 V-AMI-3S εθετο   N-ASN ψηφισμα G2532 CONJ και G2819 N-ASM κληρον   V-AAN αφανισαι G846 D-APM αυτους
    25 G2532 CONJ και G3739 CONJ ως G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα G3004 V-PAPNS λεγων   V-AAN κρεμασαι G3588 T-ASM τον   N-ASM μαρδοχαιον G3745 A-APN οσα G1161 PRT δε G2021 V-AAI-3S επεχειρησεν   V-AAN επαξαι G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G2453 N-APM ιουδαιους G2556 A-APN κακα G1909 PREP επ G846 D-ASM αυτον G1096 V-AMI-3P εγενοντο G2532 CONJ και   V-API-3S εκρεμασθη G846 D-NSM αυτος G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G5043 N-NPN τεκνα G846 D-GSM αυτου
    26 G1223 PREP δια G3778 D-ASN τουτο   V-API-3P επεκληθησαν G3588 T-NPF αι G2250 N-NPF ημεραι G1438 D-NPF αυται   N-PRI φρουραι G1223 PREP δια G3588 T-APM τους G2819 N-APM κληρους G3754 CONJ οτι G3588 T-DSF τη G1258 N-DSF διαλεκτω G846 D-GPM αυτων G2564 V-PMI-3P καλουνται   N-PRI φρουραι G1223 PREP δια G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3588 T-GSF της G1992 N-GSF επιστολης G3778 D-GSF ταυτης G2532 CONJ και G3745 A-NPN οσα G3958 V-RAI-3P πεπονθασιν G1223 PREP δια G3778 D-APN ταυτα G2532 CONJ και G3745 A-NPN οσα G846 D-DPM αυτοις G1096 V-AMI-3S εγενετο
    27 G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3S εστησεν G2532 CONJ και G4327 V-IMI-3P προσεδεχοντο G3588 T-NPM οι G2453 N-NPM ιουδαιοι G1909 PREP εφ G1438 D-DPM εαυτοις G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-DSN τω G4690 N-DSN σπερματι G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3588 T-DPM τοις G4369 V-RMPDP προστεθειμενοις G1909 PREP επ G846 D-GPM αυτων G3761 CONJ ουδε G3303 PRT μην G243 ADV αλλως G5531 V-FMI-3P χρησονται G3588 T-NPF αι G1161 PRT δε G2250 N-NPF ημεραι G1438 D-NPF αυται G3422 N-NSN μνημοσυνον G2005 V-PMPNS επιτελουμενον G2596 PREP κατα G1074 N-ASF γενεαν G2532 CONJ και G1074 N-ASF γενεαν G2532 CONJ και G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G3965 N-ASF πατριαν G2532 CONJ και G5561 N-ASF χωραν
    28 G3588 T-NPF αι G1161 PRT δε G2250 N-NPF ημεραι G1438 D-NPF αυται G3588 T-GPF των   N-PRI φρουραι G71 V-FPI-3P αχθησονται G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G537 A-ASM απαντα G5550 N-ASM χρονον G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G3422 N-NSN μνημοσυνον G846 D-GPF αυτων G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1587 V-AAS-3S εκλιπη G1537 PREP εκ G3588 T-GPF των G1074 N-GPF γενεων
    29 G2532 CONJ και G1125 V-AAI-3S εγραψεν   N-PRI εσθηρ G3588 T-NSF η G938 N-NSF βασιλισσα G2364 N-NSF θυγατηρ G284 N-PRI αμιναδαβ G2532 CONJ και   N-NSM μαρδοχαιος G3588 T-NSM ο G2453 N-NSM ιουδαιος G3745 A-APN οσα G4160 V-AAI-3P εποιησαν G3588 T-ASN το G5037 PRT τε G4733 N-ASN στερεωμα G3588 T-GSF της G1992 N-GSF επιστολης G3588 T-GPF των   N-PRI φρουραι
    30
    31 G2532 CONJ και   N-NSM μαρδοχαιος G2532 CONJ και   N-PRI εσθηρ G3588 T-NSF η G938 N-NSF βασιλισσα G2476 V-AAI-3P εστησαν G1438 D-DPM εαυτοις G2596 PREP καθ G1438 D-GPM εαυτων G2532 CONJ και G5119 ADV τοτε G2476 V-AAPNP στησαντες G2596 PREP κατα G3588 T-GSF της   N-GSF υγιειας G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G1012 N-ASF βουλην G846 D-GPM αυτων
    32 G2532 CONJ και   N-PRI εσθηρ G3056 N-DSM λογω G2476 V-AAI-3S εστησεν G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G2532 CONJ και G1125 V-API-3S εγραφη G1519 PREP εις G3422 N-ASN μνημοσυνον