Esther 8

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G846 D-DSF αυτη G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς   N-NSM αρταξερξης G1433 V-AMI-3S εδωρησατο   N-PRI εσθηρ G3745 A-NPN οσα G5225 V-IAI-3S υπηρχεν   N-PRI αμαν G3588 T-DSM τω G1228 N-DSM διαβολω G2532 CONJ και   N-NSM μαρδοχαιος   V-API-3S προσεκληθη G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως   V-AAI-3S υπεδειξεν G1063 PRT γαρ   N-PRI εσθηρ G3754 CONJ οτι   V-PMS-3S ενοικειωται G846 D-DSF αυτη
    2 G2983 V-AAI-3S ελαβεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G3588 T-ASM τον G1146 N-ASM δακτυλιον G3739 R-ASM ον   V-AMI-3S αφειλατο   N-PRI αμαν G2532 CONJ και G1325 V-AAI-3S εδωκεν G846 D-ASM αυτον   N-DSM μαρδοχαιω G2532 CONJ και G2525 V-AAI-3S κατεστησεν   N-PRI εσθηρ   N-ASM μαρδοχαιον G1909 PREP επι G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των   N-PRI αμαν
    3 G2532 CONJ και G4369 V-AAPNS προσθεισα G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα G2532 CONJ και G4363 V-AAI-3S προσεπεσεν G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G515 V-IAI-3S ηξιου   V-AAN αφελειν G3588 T-ASF την   N-PRI αμαν G2549 N-ASF κακιαν G2532 CONJ και G3745 A-APN οσα G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις
    4 G1614 V-AAI-3S εξετεινεν G1161 PRT δε G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς   N-PRI εσθηρ G3588 T-ASF την   N-ASF ραβδον G3588 T-ASF την   A-ASF χρυσην G1825 V-API-3S εξηγερθη G1161 PRT δε   N-PRI εσθηρ G3936 V-RAN παρεστηκεναι G3588 T-DSM τω G935 N-DSM βασιλει
    5 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI εσθηρ G1487 CONJ ει G1380 V-PAI-3S δοκει G4771 P-DS σοι G2532 CONJ και G2147 V-AAI-1S ευρον G5485 N-ASF χαριν G3992 V-APD-3S πεμφθητω G654 V-APN αποστραφηναι G3588 T-APN τα G1121 N-APN γραμματα G3588 T-APN τα G649 V-RMPAP απεσταλμενα G5259 PREP υπο   N-PRI αμαν G3588 T-APN τα G1125 V-APPAP γραφεντα   V-AMN απολεσθαι G3588 T-APM τους G2453 N-APM ιουδαιους G3739 R-NPM οι G1510 V-PAI-3P εισιν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια G4771 P-GS σου
    6 G4459 ADV πως G1063 PRT γαρ G1410 V-FMI-1S δυνησομαι G3708 V-AAN ιδειν G3588 T-ASF την G2561 N-ASF κακωσιν G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G4459 ADV πως G1410 V-FMI-1S δυνησομαι G4982 V-APN σωθηναι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G684 N-DSF απωλεια G3588 T-GSF της G3968 N-GSF πατριδος G1473 P-GS μου
    7 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G4314 PREP προς   N-PRI εσθηρ G1487 CONJ ει G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G5225 V-PAPAP υπαρχοντα   N-PRI αμαν G1325 V-AAI-1S εδωκα G2532 CONJ και G5483 V-AMI-1S εχαρισαμην G4771 P-DS σοι G2532 CONJ και G846 D-ASM αυτον   V-AAI-1S εκρεμασα G1909 PREP επι G3586 N-GSN ξυλου G3754 CONJ οτι G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G2018 V-AAI-3S επηνεγκε G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G5100 I-ASN τι G2089 ADV ετι G1934 V-PAI-2S επιζητεις
    8 G1125 V-AAD-2P γραψατε G2532 ADV και G4771 P-NP υμεις G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του G3686 N-GSN ονοματος G1473 P-GS μου G3739 CONJ ως G1380 V-PAI-3S δοκει G4771 P-DP υμιν G2532 CONJ και G4972 V-AAD-2P σφραγισατε G3588 T-DSM τω G1146 N-DSM δακτυλιω G1473 P-GS μου G3745 A-APN οσα G1063 PRT γαρ G1125 V-PPI-3S γραφεται G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G2004 V-AAPGS επιταξαντος G2532 CONJ και G4972 V-APS-3S σφραγισθη G3588 T-DSM τω G1146 N-DSM δακτυλιω G1473 P-GS μου G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G846 D-DPM αυτοις   V-AAN αντειπειν
    9 G2564 V-API-3P εκληθησαν G1161 PRT δε G3588 T-NPM οι G1122 N-NPM γραμματεις G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G4413 A-DSMS πρωτω G3303 N-DSM μηνι G3739 R-NSM ος G1510 V-PAI-3S εστι   N-PRI νισα G5154 A-DSF τριτη G2532 CONJ και   N-DSF εικαδι G3588 T-GSN του G846 D-GSN αυτου G2094 N-GSN ετους G2532 CONJ και G1125 V-API-3S εγραφη G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις G3745 A-NPN οσα   V-AMI-3S ενετειλατο G3588 T-DPM τοις G3623 N-DPM οικονομοις G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G758 N-DPM αρχουσιν G3588 T-GPM των   N-GPM σατραπων G575 PREP απο G3588 T-GSF της   N-GSF ινδικης G2193 PREP εως G3588 T-GSF της   N-GSF αιθιοπιας G1540 N-NUI εκατον G1501 N-NUI εικοσι G2033 N-NUI επτα   N-DPF σατραπειαις G2596 PREP κατα G5561 N-ASF χωραν G2532 CONJ και G5561 N-ASF χωραν G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G1438 D-GPM εαυτων   N-ASF λεξιν
    10 G1125 V-API-3S εγραφη G1161 PRT δε G1223 PREP δια G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G2532 CONJ και G4972 V-API-3S εσφραγισθη G3588 T-DSM τω G1146 N-DSM δακτυλιω G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1821 V-AAI-3P εξαπεστειλαν G3588 T-APN τα G1121 N-APN γραμματα G1223 PREP δια   N-GPM βιβλιαφορων
    11 G3739 CONJ ως G2004 V-AAI-3S επεταξεν G846 D-DPM αυτοις G5530 V-PMN χρησθαι G3588 T-DPM τοις G3551 N-DPM νομοις G846 D-GPM αυτων G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G4172 N-DSF πολει G997 V-AAN βοηθησαι G5037 PRT τε G1438 D-DPM αυτοις G2532 CONJ και G5530 V-PMN χρησθαι G3588 T-DPM τοις G476 N-DPM αντιδικοις G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G480 V-PMPDP αντικειμενοις G846 D-GPM αυτων G3739 CONJ ως G1014 V-PMI-3P βουλονται
    12 G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G1519 A-DSF μια G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια   N-GSM αρταξερξου G3588 T-DSF τη   A-DSF τρισκαιδεκατη G3588 T-GSM του G1428 A-GSM δωδεκατου G3303 N-GSM μηνος G3739 R-NSM ος G1510 V-PAI-3S εστιν   N-PRI αδαρ
    13 G3588 T-NPN τα G1161 PRT δε   N-NPN αντιγραφα G1620 V-PPD-3P εκτιθεσθωσαν   ADV οφθαλμοφανως G1722 PREP εν G3956 A-DSF παση G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια G2092 A-APM ετοιμους G5037 PRT τε G1510 V-PAN ειναι G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους G2453 N-APM ιουδαιους G1519 PREP εις G3778 D-ASF ταυτην G3588 T-ASF την G2250 N-ASF ημεραν G4170 V-AAN πολεμησαι G846 D-GPM αυτων G3588 T-APM τους   A-APM υπεναντιους
    14 G3588 T-NPM οι G3303 PRT μεν G3767 PRT ουν G2460 N-NPM ιππεις G1831 V-AAI-3P εξηλθον G4692 V-PAPNP σπευδοντες G3588 T-APN τα G5259 PREP υπο G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G3004 V-PPPAP λεγομενα G2005 V-PAN επιτελειν G1620 V-API-3S εξετεθη G1161 PRT δε G3588 T-NSN το   N-NSN προσταγμα G2532 ADV και G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις
    15 G3588 T-NSM ο G1161 PRT δε   N-NSM μαρδοχαιος G1831 V-AAI-3S εξηλθεν   V-RPPNS εστολισμενος G3588 T-ASF την G937 A-ASF βασιλικην G4749 N-ASF στολην G2532 CONJ και G4735 N-ASM στεφανον G2192 V-PAPNS εχων   A-ASM χρυσουν G2532 CONJ και G1238 N-ASN διαδημα G1039 A-ASN βυσσινον   A-ASN πορφυρουν G3708 V-AAPNP ιδοντες G1161 PRT δε G3588 T-NPM οι G1722 PREP εν   N-PRI σουσοις G5463 V-API-3P εχαρησαν
    16 G3588 T-DPM τοις G1161 PRT δε G2453 N-DPM ιουδαιοις G1096 V-AMI-3S εγενετο G5457 N-NSN φως G2532 CONJ και G2167 N-NSF ευφροσυνη
    17 G2596 PREP κατα G4172 N-ASF πολιν G2532 CONJ και G5561 N-ASF χωραν G3364 ADV ου G302 PRT αν G1620 V-API-3S εξετεθη G3588 T-NSN το   N-NSN προσταγμα G3364 ADV ου G302 PRT αν G1620 V-API-3S εξετεθη G3588 T-NSN το   N-NSN εκθεμα G5479 N-NSF χαρα G2532 CONJ και G2167 N-NSF ευφροσυνη G3588 T-DPM τοις G2453 N-DPM ιουδαιοις   N-NSM κωθων G2532 CONJ και G2167 N-NSF ευφροσυνη G2532 CONJ και G4183 A-NPM πολλοι G3588 T-GPN των G1484 N-GPN εθνων G4059 V-AMI-3P περιετεμοντο G2532 CONJ και G2450 V-AAI-3P ιουδαιζον G1223 PREP δια G3588 T-ASM τον G5401 N-ASM φοβον G3588 T-GPM των G2453 N-GPM ιουδαιων