Deuteronomy 2:23

LXX_WH(i)
    23 G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-NPM ευαιοι G3588 T-NPM οι   V-PAPNP κατοικουντες G1722 PREP εν   N-PRI ασηρωθ G2193 PREP εως G1047 N-GS γαζης G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι   N-PRI καππαδοκες G3588 T-NPM οι G1831 V-AAPNP εξελθοντες G1537 PREP εκ G2587 N-PRI καππαδοκιας   V-AAI-3P εξετριψαν G846 D-APM αυτους G2532 CONJ και   V-API-3P κατωκισθησαν G473 PREP αντ G846 D-GPM αυτων