2 Kings

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G114 V-AAI-3S ηθετησεν   N-PRI μωαβ G1722 PREP εν G2474 N-PRI ισραηλ G3326 PREP μετα G3588 T-ASN το G599 V-AAN αποθανειν   N-PRI αχααβ
    2 G2532 CONJ και G4098 V-AAI-3S επεσεν   N-NSM οχοζιας G1223 PREP δια G3588 T-GSM του   A-GSM δικτυωτου G3588 T-GSM του G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G5253 N-DSN υπερωω G846 D-GSM αυτου G3588 T-DSM τω G1722 PREP εν G4540 N-DSF σαμαρεια G2532 CONJ και   V-AAI-3S ηρρωστησεν G2532 CONJ και G649 V-AAI-3S απεστειλεν G32 N-APM αγγελους G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G1205 ADV δευτε G2532 CONJ και G1934 V-AAD-2P επιζητησατε G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G896 N-PRI βααλ   N-ASF μυιαν G2316 N-ASM θεον   N-PRI ακκαρων G1487 CONJ ει G2198 V-FMI-1S ζησομαι G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της   N-GSF αρρωστιας G1473 P-GS μου G3778 D-GSF ταυτης G2532 CONJ και G4198 V-API-3P επορευθησαν   V-AAN επερωτησαι G1223 PREP δι G846 D-GSM αυτου
    3 G2532 CONJ και G32 N-NSM αγγελος G2962 N-GSM κυριου G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς   N-PRI ηλιου G3588 T-ASM τον   N-PRI θεσβιτην G3004 V-PAPNS λεγων G450 V-AAPNS αναστας G1204 ADV δευρο G1519 PREP εις G4877 N-ASF συναντησιν G3588 T-GPM των G32 N-GPM αγγελων   N-GSM οχοζιου G935 N-GSM βασιλεως G4540 N-GSF σαμαρειας G2532 CONJ και G2980 V-FAI-2S λαλησεις G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G1487 CONJ ει G3844 PREP παρα G3588 T-ASN το G3165 ADV μη G1510 V-PAN ειναι G2316 N-ASM θεον G1722 PREP εν G2474 N-PRI ισραηλ G4771 P-NP υμεις G4198 V-PMI-2P πορευεσθε G1934 V-AAN επιζητησαι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G896 N-PRI βααλ   N-ASF μυιαν G2316 N-ASM θεον   N-PRI ακκαρων
    4 G2532 CONJ και G3364 ADV ουχ G3778 ADV ουτως G3754 CONJ οτι G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3588 T-NSF η G2825 N-NSF κλινη G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G305 V-AAI-2S ανεβης G1563 ADV εκει G3364 ADV ου G2597 V-FMI-2S καταβηση G575 PREP απ G846 D-GSF αυτης G3754 CONJ οτι G1563 ADV εκει G2288 N-DSM θανατω G599 V-AMS-3S αποθανη G2532 CONJ και G4198 V-API-3S επορευθη   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους
    5 G2532 CONJ και G1994 V-API-3P επεστραφησαν G3588 T-NPM οι G32 N-NPM αγγελοι G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι G1994 V-AAI-2P επεστρεψατε
    6 G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπαν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G435 N-NSM ανηρ G305 V-AAI-3S ανεβη G1519 PREP εις G4877 N-ASF συναντησιν G1473 P-GP ημων G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G1473 P-AP ημας G1205 ADV δευτε G1994 V-APS-2P επιστραφητε G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα G3588 T-ASM τον G649 V-AAPAS αποστειλαντα G4771 P-AP υμας G2532 CONJ και G2980 V-AAD-2P λαλησατε G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G1487 ADV ει G3844 PREP παρα G3588 T-ASN το G3165 ADV μη G1510 V-PAN ειναι G2316 N-ASM θεον G1722 PREP εν G2474 N-PRI ισραηλ G4771 P-NS συ G4198 V-PMS-2S πορευη G2212 V-AAN ζητησαι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G896 N-PRI βααλ   N-ASF μυιαν G2316 N-ASM θεον   N-PRI ακκαρων G3364 ADV ουχ G3778 ADV ουτως G3588 T-NSF η G2825 N-NSF κλινη G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G305 V-AAI-2S ανεβης G1563 ADV εκει G3364 ADV ου G2597 V-FMI-2S καταβηση G575 PREP απ G846 D-GSF αυτης G3754 CONJ οτι G2288 N-DSM θανατω G599 V-AMS-3S αποθανη
    7 G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G3004 V-PAPNS λεγων G5100 I-NSF τις G3588 T-NSF η G2920 N-NSF κρισις G3588 T-GSM του G435 N-GSM ανδρος G3588 T-GSM του G305 V-AAPGS αναβαντος G1519 PREP εις G4877 N-ASF συναντησιν G4771 P-DP υμιν G2532 CONJ και G2980 V-AAPGS λαλησαντος G4314 PREP προς G4771 P-AP υμας G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3778 D-APM τουτους
    8 G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπον G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G435 N-NSM ανηρ   A-NSM δασυς G2532 CONJ και G2223 N-ASF ζωνην G1193 A-ASF δερματινην G4024 V-RPPNS περιεζωσμενος G3588 T-ASF την G3751 N-ASF οσφυν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ηλιου G3588 T-NSM ο   N-NSM θεσβιτης G3778 D-NSM ουτος G1510 V-PAI-3S εστιν
    9 G2532 CONJ και G649 V-AAI-3S απεστειλεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2233 V-PMPAS ηγουμενον   N-ASM πεντηκονταρχον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου   N-PRI ηλιου G2521 V-IAI-3S εκαθητο G1909 PREP επι G3588 T-GSF της   N-GSF κορυφης G3588 T-GSN του G3735 N-GSN ορους G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G3588 T-NSM ο   N-NSM πεντηκονταρχος G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G444 N-VSM ανθρωπε G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G4771 P-AS σε G2597 V-AAD-2S καταβηθι
    10 G2532 CONJ και   V-API-3S απεκριθη   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον   N-ASM πεντηκονταρχον G2532 CONJ και G1487 CONJ ει G444 N-NSM ανθρωπος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1473 P-NS εγω G2597 V-FMI-3S καταβησεται G4442 N-ASN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G2719 V-FMI-3S καταφαγεται G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2597 V-AAI-3S κατεβη G4442 N-ASN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G2719 V-AAI-3S κατεφαγεν G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GSM αυτου
    11 G2532 CONJ και G4369 V-AMI-3S προσεθετο G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2532 CONJ και G649 V-AAI-3S απεστειλεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G243 D-ASM αλλον   N-ASM πεντηκονταρχον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G3588 T-NSM ο   N-NSM πεντηκονταρχος G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G444 N-VSM ανθρωπε G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G5030 ADV ταχεως G2597 V-AAD-2S καταβηθι
    12 G2532 CONJ και   V-API-3S απεκριθη   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1487 CONJ ει G444 N-NSM ανθρωπος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2597 V-FMI-3S καταβησεται G4442 N-ASN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G2719 V-FMI-3S καταφαγεται G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2597 V-AAI-3S κατεβη G4442 N-ASN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G2719 V-AAI-3S κατεφαγεν G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GSM αυτου
    13 G2532 CONJ και G4369 V-AMI-3S προσεθετο G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2089 ADV ετι G649 V-AAN αποστειλαι G2233 V-PMPAS ηγουμενον   N-ASM πεντηκονταρχον G5154 A-ASM τριτον G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G3588 T-NSM ο   N-NSM πεντηκονταρχος G3588 T-NSM ο G5154 A-NSM τριτος G2532 CONJ και G2578 V-AAI-3S εκαμψεν G1909 PREP επι G3588 T-APN τα G1119 N-APN γονατα G846 D-GSM αυτου   ADV κατεναντι   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και G1210 V-API-3S εδεηθη G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G444 N-VSM ανθρωπε G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου   V-APD-3S εντιμωθητω G1161 PRT δη G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G3588 T-GPM των G1401 N-GPM δουλων G4771 P-GS σου G3778 D-GPM τουτων G3588 T-GPM των G4004 N-NUI πεντηκοντα G1722 PREP εν G3788 N-DPM οφθαλμοις G4771 P-GS σου
    14 G2400 INJ ιδου G2597 V-AAI-3S κατεβη G4442 N-ASN πυρ G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G2719 V-AAI-3S κατεφαγεν G3588 T-APM τους G1417 N-NUI δυο   N-APM πεντηκονταρχους G3588 T-APM τους G4413 A-APMS πρωτους G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G4004 N-NUI πεντηκοντα G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G3568 ADV νυν   V-APD-3S εντιμωθητω G1161 PRT δη G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G3588 T-GPM των G1401 N-GPM δουλων G4771 P-GS σου G1722 PREP εν G3788 N-DPM οφθαλμοις G4771 P-GS σου
    15 G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G32 N-NSM αγγελος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2597 V-AAD-2S καταβηθι G3326 PREP μετ G846 D-GSM αυτου G3165 ADV μη G5399 V-APS-2S φοβηθης G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και G450 V-AAI-3S ανεστη   N-PRI ηλιου G2532 CONJ και G2597 V-AAI-3S κατεβη G3326 PREP μετ G846 D-GSM αυτου G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα
    16 G2532 CONJ και G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ηλιου G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G5100 D-ASN τι G3754 CONJ οτι G649 V-AAI-2S απεστειλας G32 N-APM αγγελους G2212 V-AAN ζητησαι G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G896 N-PRI βααλ   N-ASF μυιαν G2316 N-ASM θεον   N-PRI ακκαρων G3364 ADV ουχ G3778 ADV ουτως G3588 T-NSF η G2825 N-NSF κλινη G1909 PREP εφ G3739 R-GSF ης G305 V-AAI-2S ανεβης G1563 ADV εκει G3364 ADV ου G2597 V-FMI-2S καταβηση G575 PREP απ G846 D-GSF αυτης G3754 CONJ οτι G2288 N-DSM θανατω G599 V-AMS-2S αποθανη
    17 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν G2596 PREP κατα G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G2962 N-GSM κυριου G3739 R-ASN ο G2980 V-AAI-3S ελαλησεν   N-PRI ηλιου
    18 G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα   A-NPN λοιπα G3588 T-GPM των G3056 N-GPM λογων   N-GSM οχοζιου G3745 A-APN οσα G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3364 ADV ουκ G2400 INJ ιδου G3778 D-NPN ταυτα G1125 V-RPPNP γεγραμμενα G1909 PREP επι G975 N-GSN βιβλιου G3056 N-GPM λογων G3588 T-GPF των G2250 N-GPF ημερων G3588 T-DPM τοις G935 N-DPM βασιλευσιν G2474 N-PRI ισραηλ G2532 CONJ [1:18α] και G2496 N-PRI ιωραμ G5207 N-NSM υιος   N-PRI αχααβ G936 V-PAI-3S βασιλευει G1909 PREP επι G2474 N-PRI ισραηλ G1722 PREP εν G4540 N-DSF σαμαρεια G2094 N-APN ετη G1176 N-NUI δεκα G1417 N-NUI δυο G1722 PREP εν G2094 N-DSN ετει   A-DSN οκτωκαιδεκατω G2498 N-PRI ιωσαφατ G935 N-GSM βασιλεως G2448 N-PRI ιουδα G2532 CONJ [1:18β] και G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-ASN το G4190 A-ASN πονηρον G1799 PREP ενωπιον G2962 N-GSM κυριου G4133 ADV πλην G3364 ADV ουχ G3739 CONJ ως G3588 T-NPM οι G80 N-NPM αδελφοι G846 D-GSM αυτου G3761 CONJ ουδε G3739 CONJ ως G3588 T-NSF η G3384 N-NSF μητηρ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ [1:18χ] και   V-AAI-3S απεστησεν G3588 T-APF τας   N-APF στηλας G3588 T-GSM του G896 N-PRI βααλ G3739 R-APF ας G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-NSM ο G3962 N-NSM πατηρ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4937 V-AAI-3S συνετριψεν G846 D-APF αυτας G4133 ADV πλην G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G266 N-DPF αμαρτιαις G3624 N-GSM οικου   N-PRI ιεροβοαμ G3739 R-NSM ος   V-AAI-3S εξημαρτεν G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ G2853 V-API-3S εκολληθη G3364 ADV ουκ   V-AAI-3S απεστη G575 PREP απ G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ [1:18δ] και G2373 V-API-3S εθυμωθη G3709 N-DSF οργη G2962 N-NSM κυριος G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον   N-PRI αχααβ