Zechariah 7

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G5067 A-DSN τεταρτω G2094 N-DSN ετει G1909 PREP επι   N-GSM δαρειου G3588 T-GSM του G935 N-GSM βασιλεως G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G2197 N-PRI ζαχαριαν   N-DSF τετραδι G3588 T-GSM του G3303 N-GSM μηνος G3588 T-GSM του   A-GSM ενατου G3739 R-NSM ος G1510 V-PAI-3S εστιν   N-PRI χασελευ
    2 G2532 CONJ και G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G1519 PREP εις   N-PRI βαιθηλ   N-PRI σαρασαρ G2532 CONJ και   N-PRI αρβεσεερ G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G435 N-NPM ανδρες G846 D-GSM αυτου G3588 T-GSN του   V-AMN εξιλασασθαι G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον
    3 G3004 V-PAPNS λεγων G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G2409 N-NPM ιερεις G3588 T-APM τους G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G2962 N-GSM κυριου G3841 N-GSM παντοκρατορος G2532 CONJ και G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G4396 N-APM προφητας G3004 V-PAPNS λεγων G1525 V-RAI-3S εισεληλυθεν G3592 ADV ωδε G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3303 N-DSM μηνι G3588 T-DSM τω G3991 A-DSM πεμπτω G3588 T-NSN το   N-NSN αγιασμα G2530 ADV καθοτι G4160 V-AAI-1S εποιησα G2235 ADV ηδη G2425 A-APN ικανα G2094 N-APN ετη
    4 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G3588 T-GPF των G1411 N-GPF δυναμεων G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3004 V-PAPNS λεγων
    5   V-AAD-2S ειπον G4314 PREP προς G537 A-ASM απαντα G3588 T-ASM τον G2992 N-ASM λαον G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G2409 N-NPM ιερεις G3004 V-PAPNS λεγων G1437 CONJ εαν G3522 V-AAS-2P νηστευσητε G2228 CONJ η G2875 V-AMS-2P κοψησθε G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G3991 A-DPF πεμπταις G2228 CONJ η G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G1442 A-DPF εβδομαις G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G1440 N-NUI εβδομηκοντα G2094 N-APN ετη G3165 ADV μη G3521 N-ASF νηστειαν G3522 V-RAI-2P νενηστευκατε G1473 P-DS μοι
    6 G2532 CONJ και G1437 CONJ εαν G2068 V-AAS-2P φαγητε G2228 CONJ η G4095 V-AAS-2P πιητε G3364 ADV ουχ G4771 P-NP υμεις G2068 V-PAI-2P εσθετε G2532 CONJ και G4771 P-NP υμεις G4095 V-PAI-2P πινετε
    7 G3364 ADV ουχ G3778 D-NPM ουτοι G3588 T-NPM οι G3056 N-NPM λογοι G1510 V-PAI-3P εισιν G3739 R-APM ους G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G2962 N-NSM κυριος G1722 PREP εν G5495 N-DPF χερσιν G3588 T-GPM των G4396 N-GPM προφητων G3588 T-GPM των G1715 ADV εμπροσθεν G3753 ADV οτε G1510 V-IAI-3S ην G2419 N-PRI ιερουσαλημ   V-PMPNS κατοικουμενη G2532 CONJ και   V-PAPNS ευθηνουσα G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G4172 N-NPF πολεις G846 D-GSF αυτης G2943 ADV κυκλοθεν G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   N-NSF ορεινη G2532 CONJ και G3588 T-NSF η   A-NSF πεδινη   V-IMI-3S κατωκειτο
    8 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G2197 N-ASM ζαχαριαν G3004 V-PAPNS λεγων
    9 G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2917 N-ASN κριμα G1342 A-ASN δικαιον G2919 V-AAD-2P κρινατε G2532 CONJ και G1656 N-ASN ελεος G2532 CONJ και G3628 A-ASM οικτιρμον G4160 V-PAI-2P ποιειτε G1538 A-VSM εκαστος G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G846 D-GSM αυτου
    10 G2532 CONJ και G5503 N-ASF χηραν G2532 CONJ και G3737 A-ASM ορφανον G2532 CONJ και G4339 N-ASM προσηλυτον G2532 CONJ και G3993 N-ASM πενητα G3165 ADV μη G2616 V-PAD-2P καταδυναστευετε G2532 CONJ και G2549 N-ASF κακιαν G1538 A-NSM εκαστος G3588 T-GSM του G80 N-GSM αδελφου G846 D-GSM αυτου G3165 ADV μη   V-PAD-3S μνησικακειτω G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2588 N-DPF καρδιαις G4771 P-GP υμων
    11 G2532 CONJ και G544 V-AAI-3P ηπειθησαν G3588 T-GSN του G4337 V-PAN προσεχειν G2532 CONJ και G1325 V-AAI-3P εδωκαν   N-ASM νωτον G3912 V-PAPAS παραφρονουντα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G3775 N-APN ωτα G846 D-GPM αυτων   V-AAI-3P εβαρυναν G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1522 V-PAN εισακουειν
    12 G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G2588 N-ASF καρδιαν G846 D-GPM αυτων G5021 V-AAI-3P εταξαν G545 A-APF απειθη G3588 T-GSN του G3165 ADV μη G1522 V-PAN εισακουειν G3588 T-GSM του G3551 N-GSM νομου G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G3739 R-APM ους G1821 V-AAI-3S εξαπεστειλεν G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G1722 PREP εν G4151 N-DSN πνευματι G846 D-GSM αυτου G1722 PREP εν G5495 N-DPF χερσιν G3588 T-GPM των G4396 N-GPM προφητων G3588 T-GPM των G1715 ADV εμπροσθεν G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3709 N-NSF οργη G3173 A-NSF μεγαλη G3844 PREP παρα G2962 N-GSM κυριου G3841 N-GSM παντοκρατορος
    13 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G3739 R-ASM ον G5158 N-ASM τροπον   V-AAI-3S ειπεν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1522 V-AAI-3P εισηκουσαν G846 D-GSM αυτου G3778 ADV ουτως G2896 V-FMI-3P κεκραξονται G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1522 V-FAI-1S εισακουσω G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ
    14 G2532 CONJ και G1544 V-FAI-1S εκβαλω G846 D-APM αυτους G1519 PREP εις G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G1484 N-APN εθνη G3739 R-APN α G3364 ADV ουκ G1097 V-AAI-3P εγνωσαν G2532 CONJ και G3588 T-NSF η G1065 N-NSF γη   V-FPI-3P αφανισθησεται   ADV κατοπισθεν G846 D-GPM αυτων G1537 PREP εκ G1353 V-PAPGS διοδευοντος G2532 CONJ και G1537 PREP εξ G390 V-PAPGS αναστρεφοντος G2532 CONJ και G5021 V-AAI-3P εταξαν G1065 N-ASF γην G1588 A-ASF εκλεκτην G1519 PREP εις G854 N-ASM αφανισμον
Brenton(i) 1 And it came to pass in the fourth year of Darius the king, that the word of the Lord came to Zacharias on the fourth day of the ninth month, which is Chaseleu. 2 And Sarasar and Arbeseer the king and his men sent to Bethel, and that to propitiate the Lord, 3 speaking to the priests that were in the house of the Lord Almighty, and to the prophets, saying, The holy offering has come in hither in the fifth month, as it has done already many years. 4 And the word of the Lord of hosts came to me, saying, 5 Speak to the whole people of the land, and to the priests, saying, Though ye fasted or lamented in the fifth or seventh months (yea, behold, these seventy years) have ye at all fasted to me? 6 And if ye eat or drink, do ye not eat and drink for yourselves? 7 Are not these the words which the Lord spoke by the former prophets, when Jerusalem was inhabited and in prosperity, and her cities round about her, and the hill country and the low country was inhabited? 8 And the word of the Lord came to Zacharias, saying, 9 Thus saith the Lord Almighty; Judge righteous judgment, and deal mercifully and compassionately every one with his brother: 10 and oppress not the widow, or the fatherless, or the stranger, or the poor; and let not one of you remember in his heart the injury of his brother. 11 But they refused to attend, and madly turned their back, and made their ears heavy, so that they should not hear. 12 And they made their heart disobedient, so as not to hearken to my law, and the words which the Lord Almighty sent forth by his Spirit by the former prophets: so there was great wrath from the Lord Almighty. 13 And it shall come to pass, that as he spoke, and they hearkened not, so they shall cry, and I will not hearken, saith the Lord Almighty. 14 And I will cast them out among all the nations, whom they know not; and the land behind them shall be made utterly destitute of any going through or returning: yea they have made the choice land a desolation.