Psalms 36:1

LXX_WH(i)
    1 G1519 PREP [35:1] εις G3588 T-ASN το G5056 N-ASN τελος G3588 T-DSM τω G1401 N-DSM δουλω G2962 N-GSM κυριου G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G5346 V-PAI-3S [35:2] φησιν G3588 T-NSM ο   A-NSM παρανομος G3588 T-GSN του G264 V-PAN αμαρτανειν G1722 PREP εν G1438 D-DSM εαυτω G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G5401 N-NSM φοβος G2316 N-GSM θεου   ADV απεναντι G3588 T-GPM των G3788 N-GPM οφθαλμων G846 D-GSM αυτου
Brenton(i) 1 (35:1) For the end, by David the servant of the Lord. The transgressor, that he may sin, says within himself, that there is no fear of God before his eyes.