Psalms 30

LXX_WH(i)
    1 G1519 PREP [29:1] εις G3588 T-ASN το G5056 N-ASN τελος G5568 N-NSM ψαλμος G3592 N-GSF ωδης G3588 T-GSM του   N-GSM εγκαινισμου G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G3588 T-DSM τω   N-PRI δαυιδ G5312 V-FAI-1S [29:2] υψωσω G4771 P-AS σε G2962 N-VSM κυριε G3754 CONJ οτι G5274 V-AAI-2S υπελαβες G1473 P-AS με G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G2165 V-AAI-2S ηυφρανας G3588 T-APM τους G2190 N-APM εχθρους G1473 P-GS μου G1909 PREP επ G1473 P-AS εμε
    2 G2962 N-VSM [29:3] κυριε G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G2896 V-AAI-1S εκεκραξα G4314 PREP προς G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G2390 V-FAI-1S ιασω G1473 P-AS με
    3 G2962 N-VSM [29:4] κυριε G321 V-AAI-2S ανηγαγες G1537 PREP εξ G86 N-GSM αδου G3588 T-ASF την G5590 N-ASF ψυχην G1473 P-GS μου G4982 V-AAI-2S εσωσας G1473 P-AS με G575 PREP απο G3588 T-GPM των G2597 V-PAPGP καταβαινοντων G1519 PREP εις   N-ASM λακκον
    4 G5567 V-AAD-2P [29:5] ψαλατε G3588 T-DSM τω G2962 N-DSM κυριω G3588 T-NPM οι G3741 A-NPM οσιοι G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1843 V-PMI-2P εξομολογεισθε G3588 T-DSF τη G3420 N-DSF μνημη G3588 T-GSF της G42 N-GSF αγιωσυνης G846 D-GSM αυτου
    5 G3754 CONJ [29:6] οτι G3709 N-NSF οργη G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2372 N-DSM θυμω G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2222 N-NSF ζωη G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2307 N-DSN θεληματι G846 D-GSM αυτου G3588 T-ASN το G2073 N-GSF εσπερας   V-FPI-3S αυλισθησεται G2805 N-NSM κλαυθμος G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G4404 ADV πρωι G20 N-NSF αγαλλιασις
    6 G1473 P-NS [29:7] εγω G1161 PRT δε   V-AAI-1S ειπα G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη   N-DSF ευθηνια G1473 P-GS μου G3364 ADV ου G3165 ADV μη G4531 V-APS-1S σαλευθω G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα
    7 G2962 N-VSM [29:8] κυριε G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2307 N-DSN θεληματι G4771 P-GS σου G3930 V-AMI-2S παρεσχου G3588 T-DSN τω   N-DSN καλλει G1473 P-GS μου G1411 N-ASF δυναμιν G654 V-AAI-2S απεστρεψας G1161 PRT δε G3588 T-ASN το G4383 N-ASN προσωπον G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1096 V-API-1S εγενηθην G5015 V-RPPNS τεταραγμενος
    8 G4314 PREP [29:9] προς G4771 P-AS σε G2962 N-VSM κυριε G2896 V-FMI-1S κεκραξομαι G2532 CONJ και G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2316 N-ASM θεον G1473 P-GS μου G1210 V-FPI-1S δεηθησομαι
    9 G5100 I-NSF [29:10] τις G5622 N-NSF ωφελεια G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G129 N-DSN αιματι G1473 P-GS μου G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2597 V-AAN καταβηναι G1473 P-AS με G1519 PREP εις G1312 N-ASF διαφθοραν G3165 ADV μη G1843 V-FMI-3S εξομολογησεται G4771 P-DS σοι   N-NSM χους G2228 CONJ η G312 V-FAI-3S αναγγελει G3588 T-ASF την G225 N-ASF αληθειαν G4771 P-GS σου
    10 G191 V-AAI-3S [29:11] ηκουσεν G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G1653 V-AAI-3S ηλεησεν G1473 P-AS με G2962 N-NSM κυριος G1096 V-API-3S εγενηθη G998 N-NSM βοηθος G1473 P-GS μου
    11 G4762 V-AAI-2S [29:12] εστρεψας G3588 T-ASM τον G2870 N-ASM κοπετον G1473 P-GS μου G1519 PREP εις G5525 N-ASM χορον G1473 P-DS εμοι   V-AAI-2S διερρηξας G3588 T-ASM τον G4526 N-ASM σακκον G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G4024 V-AAI-2S περιεζωσας G1473 P-AS με G2167 N-ASF ευφροσυνην
    12 G3704 CONJ [29:13] οπως G302 PRT αν G5567 V-PAS-3S ψαλη G4771 P-DS σοι G3588 T-NSF η G1391 N-NSF δοξα G1473 P-GS μου G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G2660 V-AAS-2S κατανυγω G2962 N-VSM κυριε G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G1473 P-GS μου G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G165 N-ASM αιωνα G1843 V-FMI-1S εξομολογησομαι G4771 P-DS σοι
Brenton(i) 1 (29:1) For the end, a Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will exalt thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and not caused mine enemies to rejoice over me. 2 (29:2) O Lord my God, I cried to thee, and thou didst heal me. 3 (29:3) O Lord, thou hast brought up my soul from Hades, thou hast delivered me from among them that go down to the pit. 4 (29:4) Sing to the Lord, ye his saints, and give thanks for the remembrance of his holiness. 5 (29:5) For anger is in his wrath, but life in his favour: weeping shall tarry for the evening, but joy shall be in the morning. 6 (29:6) And I said in my prosperity, I shall never be moved. 7 (29:7) O Lord, in thy good pleasure thou didst add strength to my beauty: but thou didst turn away thy face, and I was troubled. 8 (29:8) To thee, O Lord, will I cry; and to my God will I make supplication. 9 (29:9) What profit is there in my blood, when I go down to destruction? Shall the dust give praise to thee? or shall it declare thy truth? 10 (29:10) The Lord heard, and had compassion upon me; the Lord is become my helper. 11 (29:11) Thou hast turned my mourning into joy for me: thou hast rent off my sackcloth, and girded me with gladness; 12 (29:12) that my glory may sing praise to thee, and I may not be pierced with sorrow. O Lord my God, I will give thanks to thee for ever.