Micah 4:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1909 PREP επ G2078 A-GPF εσχατων G3588 T-GPF των G2250 N-GPF ημερων G1717 A-NSN εμφανες G3588 T-NSN το G3735 N-NSN ορος G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G2092 A-ASN ετοιμον G1909 PREP επι G3588 T-APF τας   N-APF κορυφας G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G2532 CONJ και G3349 V-FPI-3S μετεωρισθησεται G5231 ADV υπερανω G3588 T-GPM των G1015 N-GPM βουνων G2532 CONJ και G4692 V-FAI-3P σπευσουσιν G4314 PREP προς G846 D-ASN αυτο G2992 N-NPM λαοι
Brenton(i) 1 And at the last days the mountain of the Lord shall be manifest, established on the tops of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and the peoples shall hasten to it.