Leviticus 25:25

LXX_WH(i)
    25 G1437 CONJ εαν G1161 PRT δε   V-PMS-3S πενηται G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G4771 P-GS σου G3588 T-NSM ο G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G591 V-AMS-3S αποδωται G575 PREP απο G3588 T-GSF της G2697 N-GSF κατασχεσεως G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2064 V-AAS-3S ελθη G3588 T-NSM ο   V-PAPNS αγχιστευων G1448 V-PAPNS εγγιζων G1451 ADV εγγιστα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3084 V-FMI-3S λυτρωσεται G3588 T-ASF την   N-ASF πρασιν G3588 T-GSM του G80 N-GSM αδελφου G846 D-GSM αυτου
Brenton(i) 25 And if thy brother who is with thee be poor, and should have sold part of his possession, and his kinsman who is nigh to him come, then he shall redeem the possession which his brother has sold.