Jeremiah 17:19

LXX_WH(i)
    19 G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος   V-AAD-2S βαδισον G2532 CONJ και G2476 V-AAD-2S στηθι G1722 PREP εν G4439 N-DPF πυλαις G5207 N-GPM υιων G2992 N-GSM λαου G4771 P-GS σου G1722 PREP εν G3739 R-DPF αις G1531 V-PMI-3P εισπορευονται G1722 PREP εν G846 D-DPF αυταις G935 N-NPM βασιλεις G2448 N-PRI ιουδα G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3739 R-DPF αις G1607 V-PMI-3P εκπορευονται G1722 PREP εν G846 D-DPF αυταις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3956 A-DPF πασαις G3588 T-DPF ταις G4439 N-DPF πυλαις G2419 N-PRI ιερουσαλημ
Brenton(i) 19 Thus saith the Lord; Go and stand in the gates of the children of thy people, by which the kings of Juda enter, and by which they go out, and in all the gates of Jerusalem:
Reformed Dating