Jeremiah 12:9

LXX_WH(i)
    9 G3165 ADV μη G4693 N-NSN σπηλαιον   N-NSM υαινης G3588 T-NSF η G2817 N-NSF κληρονομια G1473 P-GS μου G1473 P-DS εμοι G2228 CONJ η G4693 N-NSN σπηλαιον   N-DSM κυκλω G846 D-GSF αυτης   V-AAD-2P βαδισατε G4863 V-AAD-2P συναγαγετε G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G2342 N-APN θηρια G3588 T-GSM του G68 N-GSM αγρου G2532 CONJ και G2064 V-AAD-3P ελθετωσαν G3588 T-GSN του G2068 V-AAN φαγειν G846 D-ASF αυτην
Brenton(i) 9 Is not my inheritance to me a hyaena's cave, or a cave round about her? Go ye, gather together all the wild beasts of the field, and let them come to devour her.
Reformed Dating