Haggai 2:9

LXX_WH(i)
    9 G1360 CONJ διοτι G3173 A-NSF μεγαλη G1510 V-FMI-3S εσται G3588 T-NSF η G1391 N-NSF δοξα G3588 T-GSM του G3624 N-GSM οικου G3778 D-GSM τουτου G3588 T-NSF η G2078 A-NSF εσχατη G5228 PREP υπερ G3588 T-ASF την G4413 A-ASF πρωτην G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G5117 N-DSM τοπω G3778 D-DSM τουτω G1325 V-FAI-1S δωσω G1515 N-ASF ειρηνην G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G3841 N-NSM παντοκρατωρ G2532 CONJ και G1515 N-ASF ειρηνην G5590 N-GSF ψυχης G1519 PREP εις G4047 N-ASF περιποιησιν G3956 A-DSM παντι G3588 T-DSM τω G2936 V-PAPDS κτιζοντι G3588 T-GSN του G450 V-AAN αναστησαι G3588 T-ASM τον G3485 N-ASM ναον G3778 D-ASM τουτον
Brenton(i) 9 (2:10) For the glory of this house shall be great, the latter more than the former, saith the Lord Almighty: and in this place will I give peace, saith the Lord Almighty, even peace of soul for a possession to every one that builds, to raise up this temple.