Genesis 45:4

LXX_WH(i)
    4   V-AAI-3S ειπεν G1161 PRT δε G2501 N-PRI ιωσηφ G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G846 D-GSM αυτου G1448 V-AAD-2P εγγισατε G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2532 CONJ και G1448 V-AAI-3P ηγγισαν G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G2501 N-PRI ιωσηφ G3588 T-NSM ο G80 N-NSM αδελφος G4771 P-GP υμων G3739 R-ASM ον G591 V-AMI-2P απεδοσθε G1519 PREP εις G125 N-ASF αιγυπτον
Brenton(i) 4 And Joseph said to his brethren, Draw nigh to me; and they drew nigh; and he said, I am your brother Joseph, whom ye sold into Egypt.
Reformed Dating