Genesis 1:26

LXX_WH(i)
    26 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G4160 V-AAS-1P ποιησωμεν G444 N-ASM ανθρωπον G2596 PREP κατ G1504 N-ASF εικονα G2251 A-ASF ημετεραν G2532 CONJ και G2596 PREP καθ G3669 N-ASF ομοιωσιν G2532 CONJ και G757 V-PAD-3P αρχετωσαν G3588 T-GPM των G2486 N-GPM ιχθυων G3588 T-GSF της G2281 N-GSF θαλασσης G2532 CONJ και G3588 T-GPN των G4071 N-GPN πετεινων G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G2532 CONJ και G3588 T-GPN των G2934 N-GPN κτηνων G2532 CONJ και G3956 A-GSF πασης G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των G2062 N-GPN ερπετων G3588 T-GPN των   V-PAPGP ερποντων G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
Brenton(i) 26 And God said, Let us make man according to our image and likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the flying creatures of heaven, and over the cattle and all the earth, and over all the reptiles that creep on the earth.