Esther 5:2

LXX_WH(i)
    2 G2532 CONJ και G142 V-AAPNS αρας G3588 T-ASF την   A-ASF χρυσην   N-ASF ραβδον G2007 V-AAI-3S επεθηκεν G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G5137 N-ASM τραχηλον G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G782 V-AMI-3S ησπασατο G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2980 V-AAD-2S λαλησον G1473 P-DS μοι G2532 CONJ [5:2α] και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DSM αυτω G3708 V-AAI-1S ειδον G4771 P-AS σε G2962 N-VSM κυριε G3739 CONJ ως G32 N-ASM αγγελον G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G5015 V-API-3S εταραχθη G3588 T-NSF η G2588 N-NSF καρδια G1473 P-GS μου G575 PREP απο G5401 N-GSM φοβου G3588 T-GSF της G1391 N-GSF δοξης G4771 P-GS σου G3754 CONJ οτι G2298 A-NSM θαυμαστος G1510 V-PAI-2S ει G2962 N-VSM κυριε G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G4383 N-NSN προσωπον G4771 P-GS σου G5485 N-GPF χαριτων G3324 A-NSN μεστον G1722 PREP [5:2β] εν G1161 PRT δε G3588 T-DSN τω   V-PMN διαλεγεσθαι G846 D-ASF αυτην G4098 V-AAI-3S επεσεν G575 PREP απο   N-GSF εκλυσεως G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G935 N-NSM βασιλευς G5015 V-IMI-3S εταρασσετο G2532 CONJ και G3956 A-NSF πασα G3588 T-NSF η G2322 N-NSF θεραπεια G846 D-GSM αυτου G3870 V-IAI-3S παρεκαλει G846 D-ASF αυτην
Brenton(i) 2 And having raised the golden sceptre he laid it upon her neck, and embraced her, and said, Speak to me. (5:2A) And she said to him, I saw thee, my lord, as an angel of God, and my heart was troubled for fear of thy glory; for thou, my lord, art to be wondered at, and thy face is full of grace. (5:2B) And while she was speaking, she fainted and fell. Then the king was troubled, and all his servants comforted her.