2 Kings 4

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1135 N-NSF γυνη G1519 A-NSF μια G575 PREP απο G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G3588 T-GPM των G4396 N-GPM προφητων G994 V-AAI-3S εβοα G4314 PREP προς   N-PRI ελισαιε G3004 V-PAPNS λεγουσα G3588 D-NSM ο G1401 N-NSM δουλος G4771 P-GS σου G3588 T-NSM ο G435 N-NSM ανηρ G1473 P-GS μου G599 V-AAI-3S απεθανεν G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G1097 V-AAI-2S εγνως G3754 CONJ οτι G1401 N-NSM δουλος G1510 V-IAI-3S ην G5399 V-PMPNS φοβουμενος G3588 T-ASM τον G2962 N-ASM κυριον G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G1157 N-NSM δανιστης G2064 V-AAI-3S ηλθεν G2983 V-AAN λαβειν G3588 T-APM τους G1417 N-NUI δυο G5207 N-APM υιους G1473 P-GS μου G1438 D-DSM εαυτω G1519 PREP εις G1401 N-APM δουλους
    2 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G5100 I-ASN τι G4160 V-AAS-1S ποιησω G4771 P-DS σοι G312 V-AAD-2S αναγγειλον G1473 P-DS μοι G5100 I-ASN τι G1510 V-PAI-3S εστιν G4771 P-DS σοι G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G3588 T-DSF τη G1399 N-DSF δουλη G4771 P-GS σου G3762 A-ASN ουθεν G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3624 N-DSM οικω G3754 CONJ οτι G235 CONJ αλλ G2228 CONJ η G3739 R-ASN ο G218 V-FMI-1S αλειψομαι G1637 N-ASN ελαιον
    3 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην G1204 ADV δευρο G154 V-AAD-2S αιτησον G4572 D-DSF σαυτη G4632 N-APN σκευη G1855 ADV εξωθεν G3844 PREP παρα G3956 A-GPM παντων G3588 T-GPM των G1069 N-GPM γειτονων G4771 P-GS σου G4632 N-APN σκευη G2756 A-APN κενα G3165 ADV μη   V-AAS-2S ολιγωσης
    4 G2532 CONJ και G1525 V-FMI-2S εισελευση G2532 CONJ και G608 V-FAI-2S αποκλεισεις G3588 T-ASF την G2374 N-ASF θυραν G2596 PREP κατα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G4771 P-GS σου G2532 CONJ και   V-FAI-2S αποχεεις G1519 PREP εις G3588 T-APN τα G4632 N-APN σκευη G3778 D-APN ταυτα G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G4137 V-APPAS πληρωθεν G142 V-FAI-2S αρεις
    5 G2532 CONJ και G565 V-AAI-3S απηλθεν G3844 PREP παρ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3778 ADV ουτως G2532 CONJ και G608 V-AAI-3S απεκλεισεν G3588 T-ASF την G2374 N-ASF θυραν G2596 PREP κατ G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G846 D-GSF αυτης G846 D-NPM αυτοι G4331 V-IAI-3P προσηγγιζον G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και G846 D-NSF αυτη G2022 V-IAI-3S επεχεεν
    6 G2193 PREP εως   V-API-3P επλησθησαν G3588 T-APN τα G4632 N-APN σκευη G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G5207 N-APM υιους G846 D-GSF αυτης G1448 V-AAD-2P εγγισατε G2089 ADV ετι G4314 PREP προς G1473 P-AS με G4632 N-ASN σκευος G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπον G846 D-DSF αυτη G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G2089 ADV ετι G4632 N-ASN σκευος G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3S εστη G3588 T-ASN το G1637 N-ASN ελαιον
    7 G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G2532 CONJ και   V-AAI-3S απηγγειλεν G3588 T-DSM τω G444 N-DSM ανθρωπω G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G1204 ADV δευρο G2532 CONJ και G591 V-AMD-2S αποδου G3588 T-ASN το G1637 N-ASN ελαιον G2532 CONJ και G661 V-FAI-2S αποτεισεις G3588 T-APM τους G5110 N-APM τοκους G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G4771 P-GS σου G2198 V-FMI-2P ζησεσθε G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1954 A-DSN επιλοιπω G1637 N-DSN ελαιω
    8 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G2250 N-NSF ημερα G2532 CONJ και G1224 V-AAI-3S διεβη   N-PRI ελισαιε G1519 PREP εις   N-PRI σουμαν G2532 CONJ και G1563 ADV εκει G1135 N-NSF γυνη G3173 A-NSF μεγαλη G2532 CONJ και G2902 V-AAI-3S εκρατησεν G846 D-ASM αυτον G2068 V-AAN φαγειν G740 N-ASM αρτον G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G575 PREP αφ G2425 A-GSN ικανου G3588 T-GSN του G1531 V-PMN εισπορευεσθαι G846 D-ASM αυτον G1578 V-IAI-3S εξεκλινεν G3588 T-GSM του G1563 ADV εκει G2068 V-AAN φαγειν
    9 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G435 N-ASM ανδρα G846 D-GSF αυτης G2400 INJ ιδου G1161 PRT δη G1097 V-AAI-1S εγνων G3754 CONJ οτι G444 N-NSM ανθρωπος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G40 A-NSM αγιος G3778 D-NSM ουτος G1279 V-PMI-3S διαπορευεται G1909 PREP εφ G1473 P-AP ημας G1223 PREP δια G3956 A-GSM παντος
    10 G4160 V-AAS-1P ποιησωμεν G1161 PRT δη G846 D-DSM αυτω G5253 N-ASN υπερωον G5117 N-ASM τοπον G3398 A-ASM μικρον G2532 CONJ και G5087 V-AAS-1P θωμεν G846 D-DSM αυτω G1563 ADV εκει G2825 N-ASF κλινην G2532 CONJ και G5132 N-ASF τραπεζαν G2532 CONJ και   N-ASM διφρον G2532 CONJ και G3087 N-ASF λυχνιαν G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1531 V-PMN εισπορευεσθαι G4314 PREP προς G1473 P-AP ημας G2532 CONJ και G1578 V-FAI-3S εκκλινει G1563 ADV εκει
    11 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G2250 N-NSF ημερα G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G1563 ADV εκει G2532 CONJ και G1578 V-IAI-3S εξεκλινεν G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G5253 N-ASN υπερωον G2532 CONJ και G2837 V-API-3S εκοιμηθη G1563 ADV εκει
    12 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς   N-PRI γιεζι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G846 D-GSM αυτου G2564 V-AAD-2S καλεσον G1473 P-DS μοι G3588 T-ASF την   N-ASF σωμανιτιν G3778 D-ASF ταυτην G2532 CONJ και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3S εστη G1799 PREP ενωπιον G846 D-GSM αυτου
    13 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G846 D-DSM αυτω   V-AAD-2S ειπον G1161 PRT δη G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην G2400 INJ ιδου G1839 V-AAI-2S εξεστησας G1473 P-DP ημιν G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G1611 N-ASF εκστασιν G3778 D-ASF ταυτην G5100 I-ASN τι G1210 V-PAI-3S δει G4160 V-AAN ποιησαι G4771 P-DS σοι G1487 CONJ ει G1510 V-PAI-3S εστιν G3056 N-NSM λογος G4771 P-DS σοι G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα G2228 CONJ η G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G758 N-ASM αρχοντα G3588 T-GSF της G1411 N-GSF δυναμεως G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G1722 PREP εν G3319 A-DSM μεσω G3588 T-GSM του G2992 N-GSM λαου G1473 P-GS μου G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3611 V-PAI-1S οικω
    14 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G5100 I-ASN τι G1210 V-PAI-3S δει G4160 V-AAN ποιησαι G846 D-DSF αυτη G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI γιεζι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και   ADV μαλα G5207 N-NSM υιος G3364 ADV ουκ G1510 V-PAI-3S εστιν G846 D-DSF αυτη G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G435 N-NSM ανηρ G846 D-GSF αυτης G4246 A-NSM πρεσβυτης
    15 G2532 CONJ και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και G2476 V-AAI-3S εστη G3844 PREP παρα G3588 T-ASF την G2374 N-ASF θυραν
    16 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2540 N-ASM καιρον G3778 D-ASM τουτον G3739 CONJ ως G3588 T-NSF η G5610 N-NSF ωρα G2198 V-PAPNS ζωσα G4771 P-NS συ   V-RAPNS περιειληφυια G5207 N-ASM υιον G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη G2962 N-VSM κυριε G1473 P-GS μου G3165 ADV μη   V-AAS-3S διαψευση G3588 T-ASF την G1399 N-ASF δουλην G4771 P-GS σου
    17 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G1064 N-DSF γαστρι G2983 V-AAI-3S ελαβεν G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G2532 CONJ και G5088 V-AAI-3S ετεκεν G5207 N-ASM υιον G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G2540 N-ASM καιρον G3778 D-ASM τουτον G3739 CONJ ως G3588 T-NSF η G5610 N-NSF ωρα G2198 V-PAPNS ζωσα G3739 CONJ ως G2980 V-AAI-3S ελαλησεν G4314 PREP προς G846 D-ASF αυτην   N-PRI ελισαιε
    18 G2532 CONJ και   V-API-3S ηδρυνθη G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G2259 ADV ηνικα G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G846 D-GSM αυτου G4314 PREP προς G3588 T-APM τους G2325 V-PAPAP θεριζοντας
    19 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G846 D-GSM αυτου G3588 D-ASF την G2776 N-ASF κεφαλην G1473 P-GS μου G3588 T-ASF την G2776 N-ASF κεφαλην G1473 P-GS μου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-DSN τω G3808 N-DSN παιδαριω G142 V-AAD-2S αρον G846 D-ASM αυτον G4314 PREP προς G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα G846 D-GSM αυτου
    20 G2532 CONJ και G142 V-AAI-3S ηρεν G846 D-ASM αυτον G4314 PREP προς G3588 T-ASF την G3384 N-ASF μητερα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G2837 V-API-3S εκοιμηθη G1909 PREP επι G3588 T-GPN των G1119 N-GPN γονατων G846 D-GSF αυτης G2193 PREP εως G3314 N-GSF μεσημβριας G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν
    21 G2532 CONJ και G399 V-AAI-3S ανηνεγκεν G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S εκοιμισεν G846 D-ASM αυτον G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G2825 N-ASF κλινην G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G608 V-AAI-3S απεκλεισεν G2596 PREP κατ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1831 V-AAI-3S εξηλθεν
    22 G2532 CONJ και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G3588 T-ASM τον G435 N-ASM ανδρα G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G649 V-AAD-2S αποστειλον G1161 PRT δη G1473 P-DS μοι G1519 A-ASN εν G3588 T-GPN των G3808 N-GPN παιδαριων G2532 CONJ και G1519 A-ASF μιαν G3588 T-GPF των G3688 N-GPF ονων G2532 CONJ και G5143 V-FMI-1S δραμουμαι G2193 PREP εως G3588 T-GSM του G444 N-GSM ανθρωπου G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G1994 V-FAI-1S επιστρεψω
    23 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G5100 I-ASN τι G3754 CONJ οτι G4771 P-NS συ G4198 V-PAS-3S πορευη G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G4594 ADV σημερον G3364 ADV ου G3561 N-NSF νεομηνια G3761 CONJ ουδε G4521 N-NSN σαββατον G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G1515 N-NSF ειρηνη
    24 G2532 CONJ και   V-AAI-3S επεσαξεν G3588 T-ASF την G3688 N-ASF ονον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G846 D-GSF αυτης G71 V-PAD-2S αγε G4198 V-PMD-2S πορευου G3165 ADV μη   V-AAS-2S επισχης G1473 P-DS μοι G3588 T-GSN του G1910 V-AAN επιβηναι G3754 CONJ οτι G1437 CONJ εαν   V-AAS-1S ειπω G4771 P-DS σοι
    25 G1204 ADV δευρο G2532 CONJ και G4198 V-AAS-3S πορευση G2532 CONJ και G2064 V-FMI-2S ελευση G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G444 N-ASM ανθρωπον G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3735 N-ASN ορος G3588 T-ASN το   N-ASN καρμηλιον G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3739 CONJ ως G3708 V-AAI-3S ειδεν   N-PRI ελισαιε G2064 V-PMPAS ερχομενην G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G4314 PREP προς   N-PRI γιεζι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G846 D-GSM αυτου G2400 INJ ιδου G1161 PRT δη G3588 T-NSF η   N-NSF σωμανιτις G1565 D-NSF εκεινη
    26 G3568 ADV νυν G5143 V-AAD-2S δραμε G1519 PREP εις   N-ASF απαντην G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και   V-FAI-2S ερεις G1487 CONJ ει G1515 N-NSF ειρηνη G4771 P-DS σοι G1487 CONJ ει G1515 N-NSF ειρηνη G3588 T-DSM τω G435 N-DSM ανδρι G4771 P-GS σου G1487 CONJ ει G1515 N-NSF ειρηνη G3588 T-DSN τω G3808 N-DSN παιδαριω G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G1515 N-NSF ειρηνη
    27 G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G4314 PREP προς   N-PRI ελισαιε G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3735 N-ASN ορος G2532 CONJ και   V-AMI-3S επελαβετο G3588 T-GPM των G4228 N-GPM ποδων G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1448 V-AAI-3S ηγγισεν   N-PRI γιεζι   V-AMN απωσασθαι G846 D-ASF αυτην G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε   V-AAD-2S αφες G846 D-ASF αυτην G3754 CONJ οτι G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G846 D-GSF αυτης   A-NSF κατωδυνος G846 D-DSF αυτη G2532 CONJ και G2962 N-NSM κυριος G613 V-AAI-3S απεκρυψεν G575 PREP απ G1473 P-GS εμου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G312 V-AAI-3S ανηγγειλεν G1473 P-DS μοι
    28 G3588 T-NSF η G1161 PRT δε   V-AAI-3S ειπεν G3165 ADV μη G154 V-AMI-1S ητησαμην G5207 N-ASM υιον G3844 PREP παρα G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G1473 P-GS μου G3364 ADV ουκ   V-AAI-1S ειπα G3364 ADV ου G4105 V-FAI-2S πλανησεις G3326 PREP μετ G1473 P-GS εμου
    29 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G3588 T-DSM τω   N-PRI γιεζι G2224 V-AMD-2S ζωσαι G3588 T-ASF την G3751 N-ASF οσφυν G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G2983 V-AAD-2S λαβε G3588 T-ASF την   N-ASF βακτηριαν G1473 P-GS μου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G5495 N-DSF χειρι G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1204 ADV δευρο G3754 CONJ οτι G1437 CONJ εαν G2147 V-AAS-2S ευρης G435 N-ASM ανδρα G3364 ADV ουκ G2127 V-FAI-2S ευλογησεις G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και G1437 CONJ εαν G2127 V-AAS-3S ευλογηση G4771 P-AS σε G435 N-NSM ανηρ G3364 ADV ουκ   V-FPI-2S αποκριθηση G846 D-DSM αυτω G2532 CONJ και G2007 V-FAI-2S επιθησεις G3588 T-ASF την   N-ASF βακτηριαν G1473 P-GS μου G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G3588 T-GSN του G3808 N-GSN παιδαριου
    30 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSF η G3384 N-NSF μητηρ G3588 T-GSN του G3808 N-GSN παιδαριου G2198 V-PAS-3S ζη G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G2198 V-PAS-3S ζη G3588 T-NSF η G5590 N-NSF ψυχη G4771 P-GS σου G1487 CONJ ει G1459 V-FAI-1S εγκαταλειψω G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G450 V-AAI-3S ανεστη   N-PRI ελισαιε G2532 CONJ και G4198 V-API-3S επορευθη G3694 PREP οπισω G846 D-GSF αυτης
    31 G2532 CONJ και   N-PRI γιεζι G1330 V-AAI-3S διηλθεν G1715 PREP εμπροσθεν G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G2007 V-AAI-3S επεθηκεν G3588 T-ASF την   N-ASF βακτηριαν G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G3588 T-GSN του G3808 N-GSN παιδαριου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην G5456 N-NSF φωνη G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1510 V-IAI-3S ην   N-NSF ακροασις G2532 CONJ και G1994 V-AAI-3S επεστρεψεν G1519 PREP εις   N-ASF απαντην G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και   V-AAI-3S απηγγειλεν G846 D-DSM αυτω G3004 V-PAPNS λεγων G3364 ADV ουκ G1453 V-API-3S ηγερθη G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον
    32 G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν   N-PRI ελισαιε G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον G2348 V-RAPAS τεθνηκος   V-RMPNS κεκοιμισμενον G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G2825 N-ASF κλινην G846 D-GSM αυτου
    33 G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν   N-PRI ελισαιε G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3624 N-ASM οικον G2532 CONJ και G608 V-AAI-3S απεκλεισεν G3588 T-ASF την G2374 N-ASF θυραν G2596 PREP κατα G3588 T-GPM των G1417 N-NUI δυο G1438 D-GPM εαυτων G2532 CONJ και G4336 V-AMI-3S προσηυξατο G4314 PREP προς G2962 N-ASM κυριον
    34 G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G2532 CONJ και G2837 V-API-3S εκοιμηθη G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G2532 CONJ και G5087 V-AAI-3S εθηκεν G3588 T-ASN το G4750 N-ASN στομα G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G4750 N-ASN στομα G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-APF τας G5495 N-APF χειρας G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και   V-AAI-3S διεκαμψεν G1909 PREP επ G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-API-3S διεθερμανθη G3588 T-NSF η G4561 N-NSF σαρξ G3588 T-GSN του G3808 N-GSN παιδαριου
    35 G2532 CONJ και G1994 V-AAI-3S επεστρεψεν G2532 CONJ και G4198 V-API-3S επορευθη G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3614 N-DSF οικια   ADV ενθεν G2532 CONJ και   ADV ενθεν G2532 CONJ και G305 V-AAI-3S ανεβη G2532 CONJ και G4781 V-AAI-3S συνεκαμψεν G1909 PREP επι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον G2193 PREP εως G2034 ADV επτακις G2532 CONJ και G455 V-AAI-3S ηνοιξεν G3588 T-NSN το G3808 N-NSN παιδαριον G3588 T-APM τους G3788 N-APM οφθαλμους G846 D-GSM αυτου
    36 G2532 CONJ και   V-AAI-3S εξεβοησεν   N-PRI ελισαιε G4314 PREP προς   N-PRI γιεζι G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2564 V-AAD-2S καλεσον G3588 T-ASF την   N-ASF σωμανιτιν G3778 D-ASF ταυτην G2532 CONJ και G2564 V-AAI-3S εκαλεσεν G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G2983 V-AAD-2S λαβε G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G4771 P-GS σου
    37 G2532 CONJ και G1525 V-AAI-3S εισηλθεν G3588 T-NSF η G1135 N-NSF γυνη G2532 CONJ και G4098 V-AAI-3S επεσεν G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4352 V-AAI-3S προσεκυνησεν G1909 PREP επι G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3S ελαβεν G3588 T-ASM τον G5207 N-ASM υιον G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G1831 V-AAI-3S εξηλθεν
    38 G2532 CONJ και   N-PRI ελισαιε G1994 V-AAI-3S επεστρεψεν G1519 PREP εις   N-PRI γαλγαλα G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3042 N-NSM λιμος G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G1065 N-DSF γη G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G5207 N-NPM υιοι G3588 T-GPM των G4396 N-GPM προφητων G2521 V-IMI-3P εκαθηντο G1799 PREP ενωπιον G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G3588 T-DSN τω G3808 N-DSN παιδαριω G846 D-GSM αυτου   V-AAD-2S επιστησον G3588 T-ASM τον   N-ASM λεβητα G3588 T-ASM τον G3173 A-ASM μεγαν G2532 CONJ και   V-PAD-2S εψε   N-ASN εψεμα G3588 T-DPM τοις G5207 N-DPM υιοις G3588 T-GPM των G4396 N-GPM προφητων
    39 G2532 CONJ και G1831 V-AAI-3S εξηλθεν G1519 A-NSM εις G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G68 N-ASM αγρον G4816 V-AAN συλλεξαι   N-PRI αριωθ G2532 CONJ και G2147 V-AAI-3S ευρεν G288 N-ASF αμπελον G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G68 N-DSM αγρω G2532 CONJ και G4816 V-AAI-3S συνελεξεν G575 PREP απ G846 D-GSF αυτης   N-ASF τολυπην G66 A-ASF αγριαν G4134 A-ASN πληρες G3588 T-ASN το G2440 N-ASN ιματιον G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1685 V-AAI-3S ενεβαλεν G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον   N-ASM λεβητα G3588 T-GSN του   N-GSN εψεματος G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουκ G1097 V-AAI-3P εγνωσαν
    40 G2532 CONJ και G1758 V-PAI-3S ενεχει G3588 T-DPM τοις G435 N-DPM ανδρασιν G2068 V-AAN φαγειν G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G2068 V-PAN εσθιειν G846 D-APM αυτους G1537 PREP εκ G3588 T-GSN του   N-GSN εψηματος G2532 CONJ και G2400 INJ ιδου G310 V-AAI-3P ανεβοησαν G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπον G2288 N-NSM θανατος G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω   N-DSM λεβητι G444 N-VSM ανθρωπε G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1410 V-IMI-3P ηδυναντο G2068 V-AAN φαγειν
    41 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2983 V-AAD-2P λαβετε G224 N-ASN αλευρον G2532 CONJ και G1685 V-AAD-2P εμβαλετε G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον   N-ASM λεβητα G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν   N-PRI ελισαιε G4314 PREP προς   N-PRI γιεζι G3588 T-ASN το G3808 N-ASN παιδαριον   V-PAD-2S εγχει G3588 T-DSM τω G2992 N-DSM λαω G2532 CONJ και G2068 V-PAD-3P εσθιετωσαν G2532 CONJ και G3364 ADV ουκ G1096 V-API-3S εγενηθη G2089 ADV ετι G1563 ADV εκει G4487 N-ASN ρημα G4190 A-ASN πονηρον G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω   N-DSM λεβητι
    42 G2532 CONJ και G435 N-NSM ανηρ G1330 V-AAI-3S διηλθεν G1537 PREP εκ   N-PRI βαιθσαρισα G2532 CONJ και G5342 V-AAI-3S ηνεγκεν G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G444 N-ASM ανθρωπον G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου   N-GPN πρωτογενηματων G1501 N-NUI εικοσι G740 N-APM αρτους G2916 A-APM κριθινους G2532 CONJ και   N-APF παλαθας G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1325 V-AAD-2P δοτε G3588 T-DSM τω G2992 N-DSM λαω G2532 CONJ και G2068 V-PAD-3P εσθιετωσαν
    43 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G3011 N-NSM λειτουργος G846 D-GSM αυτου G5100 I-ASN τι G1325 V-AAS-1S δω G3778 D-ASN τουτο G1799 PREP ενωπιον G1540 N-NUI εκατον G435 N-GPM ανδρων G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G1325 V-AAD-2S δος G3588 T-DSM τω G2992 N-DSM λαω G2532 CONJ και G2068 V-PAD-3P εσθιετωσαν G3754 CONJ οτι G3592 D-APN ταδε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2068 V-FMI-3P φαγονται G2532 CONJ και G2641 V-FAI-3P καταλειψουσιν
    44 G2532 CONJ και G2068 V-AAI-3P εφαγον G2532 CONJ και G2641 V-AAI-3P κατελιπον G2596 PREP κατα G3588 T-ASN το G4487 N-ASN ρημα G2962 N-GSM κυριου
Brenton(i) 1 And one of the wives of the sons of the prophets cried to Elisaie, saying, Thy servant my husband is dead; and thou knowest that thy servant feared the Lord: and the creditor is come to take my two sons to be his servants. 2 And Elisaie said, What shall I do for thee? tell me what thou hast in the house. And she said, Thy servant has nothing in the house, except oil wherewith I anoint myself. 3 And he said to her, Go, borrow for thyself vessels without of all thy neighbours, even empty vessels; borrow not a few. 4 And thou shalt go in and shut the door upon thee and upon thy sons, and thou shalt pour forth into these vessels, and remove that which is filled. 5 And she departed from him, and shut the door upon herself and upon her sons: they brought the vessels near to her, and she poured in until the vessels were filled. 6 And she said to her sons, Bring me yet a vessel. And they said to her, There is not a vessel more. And the oil stayed. 7 And she came and told the man of God: and Elisaie said, Go, and sell the oil, and thou shalt pay thy debts, and thou and thy sons shall live of the remaining oil. 8 And a day came, when Elisaie passed over to Soman, and there was a great lady there, and she constrained him to eat bread: and it came to pass as often as he went into the city, that he turned aside to eat there. 9 And the woman said to her husband, See now, I know that this is a holy man of God who comes over continually to us. 10 Let us now make for him an upper chamber, a small place; and let us put there for him a bed, and a table, and a stool, and a candlestick: and it shall come to pass that when he comes in to us, he shall turn in thither. 11 And a day came, and he went in thither, and turned aside into the upper chamber, and lay there. 12 And he said to Giezi his servant, Call me this Somanite. and he called her, and she stood before him. 13 And he said to him, Say now to her, Behold, thou hast taken all this trouble for us; what should I do for thee? Hast thou any request to make to the king, or to the captain of the host? And she said, I dwell in the midst of my people. 14 And he said to Giezi, What must we do for her? and Giezi his servant said, Indeed she has no son, and her husband is old. 15 And he called her, and she stood by the door. 16 And Elisaie said to her, At this time next year, as the season is, thou shalt be alive, and embrace a son. And she said, Nay, my lord, do not lie to thy servant. 17 And the woman conceived, and bore a son at the very time, as the season was, being alive, as Elisaie said to her. 18 And the child grew: and it came to pass when he went out to his father to the reapers, 19 that he said to his father, My head, my head. and his father said to a servant, carry him to his mother. 20 And he carried him to his mother, and he lay upon her knees till noon, and died. 21 And she carried him up and laid him on the bed of the man of god; and she shut the door upon him, and went out. 22 And she called her husband, and said, Send now for me one of the young men, and one of the asses, and I will ride quickly to the man of God, and return. 23 And he said, Why art thou going to him to-day? It is neither new moon, nor the Sabbath. And she said, It is well. 24 And she saddled the ass, and said to her servant, Be quick, proceed: spare not on my account to ride, unless I shall tell thee. Go, and thou shalt proceed, and come to the man of God to mount Carmel. 25 And she rode and came to the man of God to the mountain: and it came to pass when Elisaie saw her coming, that he said to Giezi his servant, See now, that Somanite comes. 26 Now run to meet her, and thou shalt say, Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child? and she said, It is well. 27 And she came to Elisaie to the mountain, and laid hold of his feet; and Giezi drew near to thrust her away. And Elisaie said, Let her alone, for her soul is much grieved in her, and the Lord has hidden it from me, and has not told it me. 28 And she said, Did I ask a son of my lord? For did I not say, Do not deal deceitfully with me? 29 And Elisaie said to Giezi, Gird up thy loins, and take my staff in thy hand, and go: if thou meet any man, thou shalt not salute him, and if a man salute thee thou shalt not answer him: and thou shalt lay my staff on the child's face. 30 And the mother of the child said, As the Lord lives and as thy soul lives, I will not leave thee. And Elisaie arose, and went after her. 31 And Giezi went on before her, and laid his staff on the child's face: but there was neither voice nor any hearing. So he returned to meet him, and told him, saying, The child is not awaked. 32 And Elisaie went into the house, and, behold, the dead child was laid upon his bed. 33 And Elisaie went into the house, and shut the door upon themselves, the two, and prayed to the Lord. 34 And he went up, and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands; and bowed himself upon him, and the flesh of the child grew warm. 35 And he returned, and walked up and down in the house: and he went up, and bowed himself on the child seven times; and the child opened his eyes. 36 And Elisaie cried out to Giezi, and said, Call this Somanite. So he called her, and she came in to him: and Elisaie said, Take thy son. 37 And the woman went in, and fell at his feet, and did obeisance bowing to the ground; and she took her son, and went out. 38 And Elisaie returned to Galgala: and a famine was in the land; and the sons of the prophets sat before him: and Elisaie said to his servant, Set on the great pot, and boil pottage for the sons of the prophets. 39 And he went out into the field to gather herbs, and found a vine in the field, and gathered of it wild gourds, his garment full; and he cast it into the caldron of pottage, for they knew them not. 40 And he poured it out for the men to eat: and it came to pass, when they were eating of the pottage, that lo! they cried out, and said, There is death in the pot, O man of God. And they could not eat. 41 And he said, Take meal, and cast it into the pot. And Elisaie said to his servant Giezi, Pour out for the people, and let them eat. And there was no longer there any hurtful thing in the pot. 42 And there came a man over from Baetharisa, and brought to the man of God twenty barley loaves and cakes of figs, of the first-fruits. And he said, Give to the people, and let them eat. 43 And his servant said, Why should I set this before a hundred men? and he said, Give to the people, and let them eat; for thus saith the Lord, They shall eat and leave. 44 And they ate and left, according to the word of the Lord.