2 Kings 13:7

LXX_WH(i)
    7 G3754 CONJ οτι G3364 ADV ουχ G5275 V-API-3S υπελειφθη G3588 T-DSM τω   N-PRI ιωαχας G2992 N-NSM λαος G235 CONJ αλλ G2228 CONJ η G4004 N-NUI πεντηκοντα G2460 N-NPM ιππεις G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G716 N-NPN αρματα G2532 CONJ και G1176 N-NUI δεκα G5505 N-NPF χιλιαδες   A-GPM πεζων G3754 CONJ οτι   V-AAI-3S απωλεσεν G846 D-APM αυτους G935 N-NSM βασιλευς G4947 N-GSF συριας G2532 CONJ και G5087 V-AMI-3S εθεντο G846 D-APM αυτους G3739 CONJ ως   N-ASM χουν G1519 PREP εις   N-ASF καταπατησιν
Brenton(i) 7 Whereas there was not left any army to Joachaz, except fifty horsemen, and ten chariots, and ten thousand infantry: for the king of Syria had destroyed them, and they made them as dust for trampling.