Romans 4:5

Kabyle(i) 5 Akken daɣen win ur nețkil ara ɣef lxiṛ i gxeddem, meɛna yețkel ɣef Ṛebbi i gețțarran amednub d aḥeqqi, ad yețwaḥseb d aḥeqqi ɣef ddemma n liman-is.