Romans 16:19

Kabyle(i) 19 Ma d kunwi, medden meṛṛa ẓran tḍuɛem Sidi Ṛebbi, d ayen i yi-sfeṛḥen. ?menniɣ aț-țxedmem ayen yelhan s ṣṣwab, ur s-țaǧǧat ara abrid i cceṛ.