Philippians 1:18

Kabyle(i) 18 Ur i yi-tewqiɛ ara, axaṭer akken yebɣu yili lḥal, ama s tḥila ama s wul yeṣfan Lmasiḥ yețwabecceṛ; ɣef wayagi feṛḥeɣ yerna mazal ad feṛḥeɣ,