Matthew 6:31-34

Kabyle(i) 31 Kkset anezgum i yiman-nwen, ur qqaṛet ara : d acu ara nečč, d acu ara nsew neɣ d acu ara nels ? 32 Axaṭer ayagi d imejhal i gețḥebbiṛen fell-as. Ma d Baba-twen yellan deg igenwan, yeẓra ayen akk teḥwaǧem! 33 Nadit uqbel ɣef tgeldit n Sidi Ṛebbi d wayen yellan d lḥeqq, ayen nniḍen meṛṛa d nețța ara wen-t-id yefken. 34 Ur țḥebbiṛet ara ihi i uzekka, axaṭer azekka s unezgum-is weḥd-es. Yal ass s leɛtab-ines!