John 10:30-33

Kabyle(i) 30 axaṭer nekk d Baba, d yiwen. 31 Jemɛen-d daɣen idɣaɣen akken a t-nɣen. 32 Yekker Sidna Ɛisa yenna-yasen : Xedmeɣ zdat-wen aṭas n lecɣal yelhan yessewhamen, s tezmert n Baba; ɣef wanwa deg-sen i tebɣam a yi-tenɣem s iblaḍen ? 33 At Isṛail nnan-as : Mačči ɣef ccɣel yelhan i nebɣa a k-neṛjem, lameɛna imi i tkeffreḍ! Axaṭer kečč yellan d amdan terriḍ iman-ik d Ṛebbi.