Ephesians 3

Kabyle(i) 1 Daymi nekk Bulus, aql-i d ameḥbus n Lmasiḥ ɣef ddemma nwen kunwi ur nelli ara n wat Isṛail. 2 Ahat teslam s lxedma i yi-d ițțunefken s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ɣef wayen i kkun-yeɛnan. 3 Sidi Ṛebbi ildi-yi-d allen iwakken ad fehmeɣ lbaḍna-ines, am akken i t-id-uriɣ s kra imeslayen; 4 m'ara ten-teɣṛem, aț-țeẓrem ayen fehmeɣ ɣef lbaḍna n Lmasiḥ. 5 Sidi Ṛebbi ur d-ibeggen ara lbaḍna-agi i lejdud-nneɣ, lameɛna tura ibeggen-iț-id s Ṛṛuḥ-is iqedsen i imceggɛen-ines akk-d lenbiya. 6 Ațah lbaḍna-agi : imi umnen leǧnas ur nelli ara n wat Isṛail s lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ i sen-d ițțubeccṛen, ad țekkin di lɛahed i d-ițțunefken i wat Isṛail, ad weṛten yid-sen lbaṛakat yerna ad uɣalen meṛṛa d yiwet n lǧețța. 7 Uɣaleɣ d aqeddac n lexbaṛ-agi n lxiṛ n Lmasiḥ s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ț-țezmert-is ixeddmen deg-i; 8 nekk yellan d ulac ger imasiḥiyen meṛṛa, yețțunefk-iyi-d s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi ad beccṛeɣ i wid ur nelli ara n wat Isṛail, lexbaṛ n lxiṛ yeɛnan lbaṛakat ur nkeffu yellan di Lmasiḥ 9 yerna a d-sfehmeɣ lmeɛna n lbaḍna agi i geffer Sidi Ṛebbi si lebda, nețța i gxelqen kullec. 10 S wakka, lḥekmat ț-țnezmarin n igenwan ad issinent tamusni n Sidi Ṛebbi di mkul ṣṣifat-ines, s tejmaɛt n imasiḥiyen 11 akken yella di leqsed n Sidi Ṛebbi si lebda; leqsed-agi yessaweḍ-it ɣer lekmal-is s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ. 12 S liman-nneɣ di Sidna Ɛisa i nezmer a nqeṛṛeb ɣer Sidi Ṛebbi s lețkal. 13 Daymi i wen-qqaṛeɣ tura : ur țțaǧat ara uguren i d-țmagareɣ ɣef ddemma-nwen a kkun-sfeclen axaṭer d ayen ara kkun-iqeṛṛben ɣer Sidi Ṛebbi. 14 Ɣef wayagi i kerfeɣ tigecrar, seǧǧdeɣ zdat Sidi Ṛebbi baba-tneɣ, 15 seg i d-tekka yal tawacult yellan ama deg igenwan ama di lqaɛa, 16 ṭṭalabeɣ-as iwakken s lɛaḍima-s tameqqrant, a kkun-isseǧhed s tezmert n Ṛṛuḥ-is iqedsen. 17 Ssutureɣ-as ad izdeɣ Lmasiḥ deg wulawen-nwen s liman, aț-țesɛum izuṛan ara iṛeṣṣin di leḥmala, 18 iwakken kunwi akk-d wid yumnen meṛṛa, aț-țzemrem aț-țfehmem acḥal hraw, acḥal ɣezzif, acḥal lqay, acḥal ɛlay leḥmala n Lmasiḥ, 19 yerna aț-țissinem leḥmala-agi yugaren yal tamusni yellan di ddunit, alamma yezdeɣ Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi deg-wen s lekmal. 20 Sidi Ṛebbi ixeddem deg-nneɣ s tezmert-is, yețțak-aɣ-d akteṛ n wayen akk i s-neṭṭalab d wayen akk i nețxemmim; 21 ad ițțubarek yisem-is si lǧil ɣer lǧil di tejmaɛt n imasiḥiyen akk-d Ɛisa Lmasiḥ i dayem, Amin!