Acts 11:28

Kabyle(i) 28 Yiwen seg-sen isem-is Agabus, ikker icar-ed s Ṛṛuḥ iqedsen belli a d-yeɣli laẓ d ameqqran di ddunit meṛṛa; ț-țideț, laẓ-agi yeɣli-d di zzman n ugellid ameqqran : Kludyus