Deuteronomy 2:17

KJV(i) 17 That the LORD spake unto me, saying,